Į pradžią > Naujienos > Naujausi pranešimai
 
Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys Spausdinti El. paštas

2020-10-27

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-340, kuris įsigaliojo 2020 m. spalio 21 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirta Audrutė Dziskienė (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos deleguota valdybos narė).

 
Dėl administracinių patalpų, esančių A.Jakšto g. 8/10, Vilniuje, nuomos konkurso Spausdinti El. paštas
2020-09-29
UAB „Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076079, esanti Ulonų g. 5, LT-08240, Vilniuje skelbia administracinių patalpų, esančių A.Jakšto g. 8/10, Vilniuje, nuomos konkursą. Administracinių patalpų plotas – 151,78 m2, pradinis nuompinigių dydis – 12,28 EUR (dvylika eurų, 28 euro ct) už 1 m2 per mėnesį (delspinigių dydis už praleistų nuomos mokesčio sumokėjimo terminų – 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną), nuomos sutarties terminas 5 (penki) metai su galimybe vienašališkai nutraukti nuomos sutartą ankščiau termino, nuomos sutartis įsigaliotų tik gavus bendrovės valdybos sprendimą (pritarimą) dėl nuomos sandorio su konkurso laimėtoju sudarymo. Patalpos bus atlaisvintos 2020 m. spalio 2 d.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti administracinių patalpų nuomos konkurse, arba jų įgalioti atstovai iki 2020 m. spalio 9 d. privalo pateikti komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašytas administracinių patalpų nuomos konkurso pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke būtų pateikta: 1) paraiška, kurioje nurodoma fizinio asmens, norinčio dalyvauti administracinių patalpų nuomos konkurse (konkurso dalyvio) ir jo įgalioto atstovo (jei dalyvaujama per atstovą) vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (taikoma fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (buveinė), juridinio asmens steigimo dokumentų kopija patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą), įgalioto veikti juridinio asmens vardu fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinio asmens telefono numeris ir el. pašto adresas (taikoma juridiniams asmenims); 2) siūlomas konkretus nuomos mokesčio dydis per mėnesį; 3) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 4) paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos administracines patalpas; 5) patvirtinimas ar dokumentai, kure patvirtina, kad konkurso dalyvio veikla atitinka veiklos, vykdomos administracinėse patalpose, pobūdį.
Paraiškos dalyvauti konkurse gali būti pateiktos iki 2020 m. spalio 9 d. UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresu Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius. Kontaktinis asmuo – komisijos pirmininkas Tomas Sadula, tel. (8 5) 262 2878 (trump. Nr. 139) mob. tel. +370 655 99610, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Administracinių patalpų nuomos konkurso komisijos posėdis laimėtojui nustatyti įvyks 2020 m. spalio 12 d. 11.30 val., UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresu Ulonų g. 5, Vilniuje.
 
Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys Spausdinti El. paštas

2020-09-15

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1K-295, kuris įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 10 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirta nauja nepriklausoma valdybos narė Žana Kraučenkienė.

 
UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia atranką analitiko pareigoms užimti Spausdinti El. paštas

2020-06-18
Skelbimas negalioja

UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įmonė (išsamesnę informaciją apie bendrovės veiklą, strateginius tikslus ir akcininko laišką dėl valstybės lūkesčių galite rasti interneto svetainėje www.bpd.lt ).
UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia atranką analitiko pareigoms užimti ir ieško patyrusio analitiko.

Reikalavimai:
-    aukštasis universitetinis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, matematikos ar panašios srities);
-    draudimo techninių atidėjinių sudarymo, draudimo veiklos analizės bei rizikos valdymo principų žinojimas;
-    analitinio, aktuarinio ar panašaus pobūdžio darbo patirtis draudimo, bankininkystės ar finansų srityje;
-    analitinis mąstymas;
-    sugebėjimas rengti prognozes ir veiklos planus;
-    sugebėjimas apdoroti ir valdyti didelius informacijos kiekius;
-    sugebėjimas savarankiškai dirbti, darbštumas ir kruopštumas;
-    geras lietuvių kalbos mokėjimas;
-    anglų kalbos žinios;
-    nepriekaištinga reputacija;
-    mandagumas, aukšta vidinė kultūra.
Privalumai:
-    Lietuvos nekilnojamojo turto, būsto kreditavimo, skolų išieškojimo rinkos ir/ar klientų mokumo vertinimo išmanymas.

Darbo pobūdis:
-    atlikti bendrovės veiklos rodiklių, procesų ir jų efektyvumo analizes;
-    vertinti bendrovės veiklos rizikas bei rodiklius, kurti bendrovės rizikos valdymo sistemą;
-    dalyvauti sudarant bendrovės finansines ataskaitas;
-    dalyvauti vykdant bendrovės strateginį veiklos planavimą ir strateginiį planą vykdymo kontrolę bei analizę;
-    atlikti įvairių rodiklių prognozes ateinantiems periodams;
-    atlikti duomenų kokybės kontrolę ir parengti reikiamus duomenų rinkinius;
-    analizuoti ir vertinti bendrovės investicinės veiklos galimybes bei rodiklius;
-    rengti įvairias statistines ir analitines ataskaitas apie bendrovės veiklą, pristatyti jas vadovybei ar kitiems asmenims;
-    dalyvauti įvairiose bendrovės sudaromose darbo grupėse.

Mes siūlome:
-    įdomų, atsakingą ir iššūkių kupiną darbą;
-    lanksčias darbo sąlygas;
-    darbo vieta: Vilnius;
-    darbo sutarties sąlygos:
-    neterminuota darbo sutartis;
-    pilno etato darbo krūvis (bendrovė apsvarstys ir kitokius gautus pasiūlymus);
-    siūlomas mėnesinis atlygis nuo 2063 iki 2707 eurų (neatskaičius mokesčių) už pilno etato darbo krūvį. Nurodyta suma – tai darbuotojų pareigybių kategorijos mėnesinės algos intervalas, konkretus darbo užmokestis bus pasiūlytas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.
 ________________________________________________
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siūskite UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į.k. 110076079) iki 2020 m. gegužės 24 d. adresu Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Informuojame, kad kandidatai, siųsdami gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir/ar kitus skelbime nurodytus dokumentus, šiais veiksmais išreiškia sutikimą, kad bendrovė tvarkytų jų asmens duomenis atrankos į atitinkamas pareigas, kurioje siekia dalyvauti kandidatas, vykdymo tikslu bei turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis, įgyvendinti kitas taikytinuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjekto teises. Informuojame, kad susipažinti su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13, 14 straipsnyje nurodyta informacija apie kandidato asmens duomenų tvarkymą galite Privatumo politikoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.bpd.lt. Garantuojame pateiktos informacijos konfidencialumą.
Išsamesnės informacijos apie atranką galite teirautis telefonu (8 5) 262 28 78.
Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
 

 

 
DĖL KANDIDATŲ Į UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS Spausdinti El. paštas

2020-05-22

NEGALIOJA

UAB „Būsto paskolų draudimas“ informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija (akcijų valdytojas) inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti UAB „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomo valdybos nario pareigas.               

Nario veiklos laikotarpis: nuo paskyrimo iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“ paskirtos uždarosios akcinės bendrovės Būsto paskolų draudimas valdybos kadencijos pabaigos (iki 2023 m. balandžio 17 d.) 

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomą įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“.

Nuoroda, kur kandidatas gali susipažinti su kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektu: http://www.bpd.lt/images/failai/BPD_NVN_VV_sutartis.pdf


Kandidatų atranką į nepriklausomus UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narius vykdys atrankos komisija.
Atrankos būdas: pokalbis.
Dokumentus dalyvauti atrankoje galima pateikti
iki 2020 m. birželio 15 d. įskaitytinai.

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu ir kita detalesnė informacija pateikta šiame skelbime.

Paraiškos dalyvauti  atrankoje ir sąžiningumo deklaracijos formas galite atsisiųsti paspaudę čia.

 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 16 - 30 iš 36