Į pradžią > Naujienos > Naujausi pranešimai
 
UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. liepos 29 d. atnaujino savo Privatumo politiką Spausdinti El. paštas
(2021-07-30)

Informuojame, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. liepos 29 d. atnaujino savo Privatumo politiką. Politikoje atnaujinti asmens duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų gavėjai. Šiuos pakeitimus nulėmė Bendrovės šiuo metu vykdomi procesai, susiję su reikalavimo teisių portfelio 2 perleidimu, vykdant priežiūros institucijos (Lietuvos banko) Bendrovei pateiktą įpareigojimą ir Bendrovei nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų pardavimu. Bendrovė užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Prašome visų draudėjų, klientų, skolininkų, kitų asmenų, kurie yra kaip nors susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pvz., Bendrovės draudėjų, klientų, skolininkų sutuoktinių, šeimos narių, bankų darbuotojų, buvusių Bendrovės darbuotojų ir kt.), ir kitų asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, atidžiai susipažinti su atnaujinta Bendrovės Privatumo politika, kurią galite rasti čia. (Jūsų patogumo dėlei paskutinius 2021 m. liepos 29 d. pakeistus Privatumo politikos punktus paryškinome juos pažymėdami geltona spalva.). Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .
 
Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys Spausdinti El. paštas
2021-07-21
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-254, kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 17 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.
 
UAB „Būsto paskolų draudimas“ ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą Spausdinti El. paštas
SKELBIMAS NEGALIOJA
2021-06-18

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“), ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą (toliau –„Portfelis“), kurio reikalavimo teisių vertė sudaro apie 41,26 mln. eurų, ir kviečia teikti pasiūlymus dėl Portfelio įsigijimo kainos.
Portfelį sudaro:
1.    Bendrovės reikalavimo teisės į:
1.1.    fizinius asmenis (toliau – „Klientai“), perimtos iš Lietuvoje veikiančių bankų (toliau kiekvienas atskirai – „Bankas“) pagal tipinių formų reikalavimo teisių perleidimo sutartis (toliau – „RTPS“), kurių tinkamas įvykdymas yra užtikrintas notarine tvarka sudarytomis ir viešuose registruose įregistruotomis hipotekos ir (arba) įkeitimo sutartimis (toliau – „Registruotos užtikrinimo priemonės“) ir kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos;
1.2.    Klientus, perimtos iš Bankų pagal RTPS, kurių įvykdymui pateiktos 1.1 punkte nurodytos Registruotos užtikrinimo priemonės jau yra įvykdytos ir kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos; 
1.3.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios nėra pasibaigusios ar nutrauktos;
1.4.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios yra nutrauktos;
1.5.    Bankus, kylančias iš RTPS sudaromų tarp Bendrovės ir Banko pagal Būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003 (toliau – „RTPS1“).

2.    Bendrovės įsipareigojimai Bankams, kylantys iš Bendrovės ir Bankų sudarytų RTPS pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 002 ir 004 (toliau – „RTPS2“) dėl 1.1 punkte nurodytų reikalavimų.

Su Bendrovės Portfelį sudarančių reikalavimo teisių verte ir įsipareigojimų sudėtimi bei verte, galite susipažinti čia.

Bankų sudarytos sutartys su Klientais yra nutrauktos dėl to, kad Klientai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų.

Portfelio apimtis – apie 2940 vnt. bylų, iš kurių – 235 vnt. užtikrintos turto hipotekos/įkeitimo sandoriais (tiksli apimtis bus pateikta Portfelio pardavimo procese dalyvaujantiems potencialiems pirkėjams duomenų rinkmenoje). Didžioji dalis skolų yra pateiktos antstoliams vykdymui.

Portfelis parduodamas kaip vienas vienetas, siūlymai dėl Portfelio dalių įsigijimo pagal atskiras bylas arba siūlymai dėl Portfelio atskyrimo pagal kitus kriterijus nebus priimami.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Susidomėjusius potencialius pirkėjus prašome ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 25 darbo dienos pabaigos į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT677044060006970379, esančią AB SEB banke, sumokėti 30 000 EUR dydžio depozitą, skirtą užtikrinti tinkamą potencialių pirkėjų įsipareigojimų vykdymą bei atlyginti Bendrovei kylančius nuostolius, jei tokie kiltų dėl potencialaus pirkėjo veiksmų ar neveikimo ir Bendrovei el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą nusiųsti depozito apmokėjimą patvirtinantį mokėjimo nurodymą bei nurodyti kontaktinį asmenį, kuriam Bendrovė, gavusi depozitą, per 2 darbo dienas išsiųs konfidencialumo sutarties projektą.

Detalesnę informaciją apie Portfelio pardavimo procesą galite rasti čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, kreipkitės el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Ši informacija nėra ir neturi būti suprantama ar aiškinama kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas parduoti Portfelį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti Portfelio pardavimo procesą, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neapsiima atlyginti jokių nuostolių, kuriuos potencialūs pirkėjai patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo Portfelio pardavimo procese.


 
Dėl ketinamo vykdyti reikalavimo teisių perleidimo ir susijusio klientų asmens duomenų tvarkymo Spausdinti El. paštas

2021-04-30

Gerbiami klientai, jeigu Jūs esate sudarę būsto kredito draudimo sutartį su UAB „Būsto paskolų draudimas“  ir/ar turite/ turėjote skolinių įsipareigojimų Bendrovei, šis pranešimas yra skirtas Jums.

Informuojame, kad Lietuvos bankas panaikino Bendrovės draudimo veiklos licenciją ir įpareigojo iki 2021 m. gruodžio 31 d. mus perleisti teises ir pareigas pagal sudarytas būsto kredito draudimo sutartis bei reikalavimo teisių portfelį, t.y. skolų portfelį. Dėl šios priežasties, perleisdami reikalavimo teisių portfelį, kartu faktiniam portfelio pirkėjui perleisime ir Jūsų asmens duomenis, kuris taps naujuoju Jūsų asmens duomenų valdytoju. Kaip to reikalauja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų perleidimą ir kitokį susijusį tvarkymą, su kuria prašome susipažinti čia.

 

 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKA Spausdinti El. paštas

(2021-04-21)

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždariusios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomo valdybos nario pareigas.          

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-planai.html

Valstybės lūkesčiai bendrovei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ informacija apie atrankas: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: nuo paskyrimo iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“ paskirtos uždarosios akcinės bendrovės Būsto paskolų draudimas valdybos kadencijos pabaigos (iki 2023 m. balandžio 17 d.) 

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“.

Nuoroda, kur kandidatas gali susipažinti su kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektu: http://www.bpd.lt/images/failai/BPD_NVN_VV_sutartis.pdf

 

Kandidatų atranką į nepriklausomus UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narius vykdys atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

 

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai:

1.         Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.         neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3.         per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.         kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

Specialieji reikalavimai finansų valdymo srityje:

 

1.   turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį juridiniame asmenyje, kurio balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 (penki) mln. eurų;

2.   turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį finansų valdymo ir praktinio taikymo srityje.

 

Nepriklausomumo reikalavimai:

1.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

2.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.         kandidatas neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

4.         kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

5.         kandidatas paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

7.         kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

·                 patirtis parduodant finansinio turto portfelius;

·                 patirtis vadovaujant įmonės kolegialiam priežiūros ir/ar valdymo organui;

·                 galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

·                 lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti  atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas);

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.).

 

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2021 m. gegužės 10 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.   Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.   Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

Dokumentų pateikimo vieta:

UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresas: Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

UAB „Amber team“, adresas: A. Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

 

              Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – biuro ir personalo administratorė Edita Vainauskienė, tel. nr. 8 5 262 2878, el.p. e.vainauskiene@bpd.lt

  UAB „Amber team” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. 8 67117467, el.p. vaida@amberstaff.com

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.  


KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

 


 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 4 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 16 - 30 iš 47