Į pradžią > Apie mus > Viešieji pirkimai
 
Viešieji pirkimai Spausdinti El. paštas

 „UAB „Būsto paskolų draudimas“ vykdo atvirą supaprastintą konkursą „Reikalavimo teisių  portfelio įvertinimo paslaugos“, nes ketina įsigyti reikalavimo teisių portfelio (toliau – Portfelis) įvertinimo paslaugas, kurias sudarys Portfelio įvertinimo paslaugos ir Portfelio pirkėjų gautų įpareigojančių pasiūlymų įvertinimo/ nuomonės (angl. fairness opinion) paslaugos, kurių ypatybės, susijusios su paslaugų teikimo procesu, detalizuojamos pirkimo dokumentuose.

Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

UAB „Būsto paskolų draudimas“atliktų viešųjų pirkimų archyvas

„Viešojo pirkimo „Draudimo sutarčių portfelio perleidimo kitai draudimo įmonei organizavimo ir perleidimo vykdymo konsultanto paslaugos“ pirkimui (toliau – Konkursas) 2020 m. rugsėjo 7 d. viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio metu Komisija priėmė sprendimą, kad nėra pagrindo Sigitui Žutautui nusišalinti ar jį nušalinti iš Komisijos pirmininko pareigų, nes tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto nėra, kadangi vien faktas, kad S. Žutautas yra pažįstamas su G. Dominu, kuris kaip ir pats S. Žutautas, yra Vilniaus Perkūno Rotary klubo narys, interesų konflikto nesukelia. G. Dominas dirba  advokatų profesinėje bendrijoje „WALLESS Burgienė, Rečiūnas ir partneriai“, kuris yra vienas iš pasiūlymą pateikusio tiekėjo subrangovas. Tiekėjo pateiktuose dokumentuose nėra nurodyta G. Domino pavardė, todėl tikėtina, kad jis paslaugų neteiks, nėra kitų duomenų, kurie leistų teigti, kad S. Žutautą ir G. Dominą sieja ūkiniai ar finansiniai interesai, t. y. minėtų asmenų, išskyrus dalyvavimą viename klube, daugiau niekas nesieja, todėl situacija neatitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 str. 2 d.  nustatytos interesų konflikto situacijos.“

UAB „Būsto paskolų draudimas“atliktų viešųjų pirkimų archyvas