Į pradžią > Apie mus > Veiklos tikslai, misija, vizija
 
Veiklos tikslai, misija, vizija Spausdinti El. paštas

Informacija atnaujinta 2024-03-21.

Veiklos tikslai
Bendrovės veiklos tikslas – vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal kredito draudimo sutartis ir siekti pelningos veiklos – įtvirtintas bendrovės įstatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 99 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-227 redakcija).

Bendrovė reikalinga valstybės politikos finansų rinkų srityje, už kurią pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimą Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ (su visais jo pakeitimais ir papildymais) atsakingas finansų ministras, įgyvendinimo tęstinumui užtikrinti.

Bendrovei, užtikrinant valstybės politikos finansų rinkų srityje įgyvendinimo tęstinumą, keliami tikslai:

– teikti draudimo paslaugas, nesudarant naujų draudimo sutarčių, pagal bendradarbiavimo sutartis su Bendrove pasirašiusių Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įregistruotų bankų ar kitų kredito įstaigų naudai sudarytas kredito draudimo sutartis;

– padėti draudėjams išsaugoti jų vienintelį būtiną būstą, leidžiant gyventi įkeistame būste draudėjams, tinkamai vykdantiems įsipareigojimus Bendrovei pagal suteiktus leidimus mažinti įsiskolinimus ir sudarytas skolinio įsipareigojimo grąžinimo sutartis;

– siekti racionaliomis sąlygomis perleisti Bendrovės teises ir pareigas pagal kredito draudimo sutartis kitai draudimo įmonei, nepavykus perleisti teisių ir pareigų pagal kredito draudimo sutartis draudimo įmonei, perleisti jas kitai valstybės valdomai įmonei.

 

Misija ir vizija

Bendrovės veikla orientuota į privalomą teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimą kitai draudimo įmonei arba kitai valstybės valdomai įmonei ir savanorišką likvidavimą ar kitokią Bendrovės veiklos pabaigą. Nuo 2022 m. Bendrovė savo strateginiame veiklos plane misijos ir vizijos nenustato.

 

Raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su Bendrovės veikla skaityti galite čia.