Į pradžią > Apie mus > Veiklos tikslai, misija, vizija
 
Veiklos tikslai, misija, vizija Spausdinti El. paštas

Veiklos tikslai
Bendrovės veiklos tikslas įtvirtintas bendrovės įstatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 99 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-227 redakcija).

Bendrovės veiklos tikslas – vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal kredito draudimo sutartis ir siekti pelningos veiklos. Bendrovė teikia draudimo apsaugos paslaugas pagal bendradarbiavimo sutartis su ja pasirašiusių Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų ar kitų kredito įstaigų naudai sudarytas kredito draudimo sutartis bei siekia perleisti teises ir pareigas kitai draudimo įmonei pagal šias kredito draudimo sutartis.

Misija
Vykdant efektyvų draudimo išmokų susigrąžinimą,
sudaryti galimybes draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą.

Vizija
Socialiai orientuota kreditų draudimo įmonė, vykdanti valstybės keliamus uždavinius, kompetencijos ir informacinio aprūpinimo pagalba lanksčiai ir inovatyviai sprendžianti problemas bei valdanti rizikas. Bendrovės vizija iš esmės pasikeis 2021 metais, perdavus galiojančių draudimo sutarčių portfelį.

Raštą dėl valstybės lūkesčių, susijusių su UAB „Būsto paskolų draudimas“, skaityti galite čia.
Pastaba: Finansų ministerija (akcijų valdytoja)  yra pritarusi bendrovės kreipimuisi į Lietuvos banką dėl teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimo termino atidėjimo.