Asmens duomenų apsauga > Apie mus > Darbo užmokestis
 
Darbo užmokestis Spausdinti El. paštas

 

Darbuotojų skaičius

2021-09-30

2020-12-31

2021-12-31*

Direktorius

1

2 906

3 896

Skyriaus vadovas

2

3 973

4 706

Teisininkas

1

2 420


Vyriausiasis vadybininkas

2

2 409

2 905

Vadybininkas

5

2 010

2 268

Vadybininko asistentas

2

 

2 139

*UAB Būsto paskolų draudimas darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant algą, priemokas, priedus)


Padidėjimas dėl „mokesčių reformos‘, nes atlyginimas nuo 2019 m. turėjo būti perskaičiuotas jį didinant 1,289 karto

Darbo apmokėjimo tvarką UAB „Būsto paskolų draudimas“  reglamentuoja Darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka.

Bendrovės vadovo (direktoriaus) darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarime Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nustatyta tvarka. Pagal šio nutarimo nuostatas bendrovė laikoma priskirta IV kategorijai (taikomas koeficiento dydis 9,3–12,7). Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, o kintamoji dalis – procentine dalimi nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Su vertinamais UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. veiklos rodikliais, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis, galite susipažinti čia.