Į pradžią > Apie mus > Valdymas ir organizacinė struktūra
 
Valdymas ir organizacinė struktūra Spausdinti El. paštas

Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Būsto paskolų draudimo bendrovės“. Valstybei nuosavybės teise priklauso 100 proc. bendrovės akcijų, akcijas patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja akcininkas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1K-287 , kuris įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 3 d., 4 metų kadencijai buvo paskirta UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba“.

BENDROVĖS VALDYBA
(informacija aktuali nuo 2023 m. rugpjūčio 3 d.)

Valdybos pirmininkas
Šarūnas Nedzinskas (nepriklausomas valdybos narys)

Valdybos nariai:

• Giedrė Gečiauskienė (nepriklausomas valdybos narys)
• Saulius Jokubaitis (nepriklausomas valdybos narys)
• Vilija Petronienė (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovė)
• Lolita Šumskaitė (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovė)

 

Bendrovės administracija: