Į pradžią > Apie mus > Valdymas ir organizacinė struktūra
 
Valdymas ir organizacinė struktūra Spausdinti El. paštas

Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Bendrovės akcijas patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja akcininkas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 , kuris įsigaliojo 2019 m. balandžio 17 d., 4 metų kadencijai buvo paskirta UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-374 , kuris įsigaliojo 2019 m. gruodžio 6 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas narys.“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1K-295 , kuris įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 10 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirta nauja nepriklausoma valdybos narė.“

BENDROVĖS VALDYBA
(informacija aktuali nuo 2020 m. rugėjo 10 d.)

Valdybos pirmininkė - nepriklausoma valdybos narė Žaneta Kovaliova.   

Valdybos nariai:

 

Bendrovės administracija: