Į pradžią > Aktualu > Klausiate-atsakome > Klausimai teisininkui
 
Klausimai teisininkui Klausiate - atsakome


Spausdinti 

Pirmose ir antrose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos vertę. Ar joms neįvykus, skelbiant pakartotines varžytines nekilnojamojo turto pardavimo kaina dar kartą bus mažinama atitinkamai 20 ir 40 proc.?

Ne. Skelbiant pakartotines varžytynes, pradinė nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių kaina bus tokia pati kaip pirmose (80 proc. NT rinkos vertės) ir antrose (60 proc. NT rinkos vertės) varžytynėse.Spausdinti 

Ar galėsiu mokėti įmokas Jūsų bendrovei, taip kaip mokėjau bankui iki kreditavimo sutarties nutraukimo?

Draudimo išmokos mokėjimo bankui laikotarpiu Jūs bet kada galite mažinti įsiskolinimą bendrovei. Tokiu būdu Jūs grąžinate skolą, nemokėdami palūkanų. Po draudimo išmokos išmokėjimo bankui yra galimybė pasirašyti sutartį dėl skolos grąžinimo dalimis, bendrovės nustatytomis sąlygomis. Mėnesinės įmokos dydis (skaičiuojant palūkanas), skolos grąžinimo terminas nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į draudimo išmokos sumą, skolininko finansinę padėtį bei galimybes grąžinti skolą, šeimines aplinkybes.Spausdinti 

Ar galiu parduoti bendrovei įkeistą nekilnojamąjį turtą paties surastam pirkėjui, jei šiuo metu antstolis vykdo nekilnojamojo turto pardavimą iš varžytynių?

Taip, galite, tačiau ne už mažesnę kainą nei turto arešto akte nurodyta NT rinkos vertė arba už mažesnę kainą, tačiau jos turi užtekti visiškai padengti skolą bendrovei ir vykdymo išlaidoms. Jeigu radote pirkėją, nedelsdami kreipkitės į NT pardavimą iš varžytynių vykdantį antstolį.Spausdinti 

Ar neįvykus pakartotinėms varžytinėms nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių kaina mažinama?

Neįvykus pakartotinėms (pirmoms ir antroms) varžytynėms, antstolis, atsižvelgdamas į situaciją nekilnojamojo turto rinkoje, gali užsakyti ekspertizę nekilnojamojo turto vertei nustatyti. Tokiu būdu parduodamo iš varžytynių pradinė nekilnojamojo turto kaina varžytynėse gali sumažėti arba padidėti, priklausomai nuo NT rinkos vertės pokyčių.Spausdinti 

Esu paėmusi kreditą būstui pirkti ir apdraudusi Jūsų bendrovėje. Man neišgalint mokėti kredito, bankas siuntė įspėjimus dėl susidariusios skolos ir galų gale nutraukė kreditavimo sutartį bei kreipėsi į bendrovę dėl draudimo išmokos. Išlaikyti būsto neturiu jokių galimybių. Ar galėčiau parduoti hipoteka įkeistą turtą pasirinktam pirkėjui?

Taip, būsto pardavimas pasirinktam pirkėjui yra galimas, tačiau ne mažesne kaina nei būsto rinkos vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų. Jei turite konkretų pirkėją, kreipkitės į bendrovę su prašymu leisti parduoti hipoteka įkeistą turtą pasirinktam pirkėjui. Jei pirkėjo nėra, mes galime padėti Jums jį rasti.Spausdinti 

Kas bus, jei mano nekilnojamasis turtas bus parduotas iš varžytynių?

Jeigu turtas parduodamas iš varžytynių, gauta suma yra dengiamas Jūsų įsiskolinimas bendrovei. Jei minėtos sumos nepakaks visam įsiskolinimui bendrovei padengti, tolimesnis skolos likučio išieškojimas bus vykdomas iš kito Jūsų turto ar pajamų. Jeigu turto pardavimo kaina yra didesnė nei Jūsų skola bendrovei, likusi suma bus nukreipta bankui Jūsų įsiskolinimui dengti, o jį padengus, likutis bus grąžintas Jums.Spausdinti 

Kuo man nenaudingas nekilnojamojo turto pardavimas iš varžytynių?

Jūsų turtas bus parduodamas už 20 – 40 proc. mažesnę pradinę turto pardavimo kainą, nei turto rinkos vertė šiuo metu. Taip pat informuojame, kad patirsite papildomų nuostolių: žyminiai mokesčiai, procesinės 5 proc. palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vykdymo išlaidos antstoliams.

Pateiksime jums pavyzdį. Tarkime, Jūsų skola bendrovei dėl bankui išmokėtos draudimo išmokos sudaro 200.000 Lt, o bendrovei hipoteka įkeisto jūsų turto rinkos vertė šiuo metu sudaro 160.000 Lt.

Tokiu atveju, pardavus hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą iš pirmųjų varžytynių (jose pradinė turto pardavimo kaina sudaro 80 proc. turto rinkos vertės), Jūsų skola bendrovei, atskaičius priverstinio turto pardavimo išlaidas, sudarys apie 77.000 Lt nuo skolos sumos, o taip pat būtų papildomai toliau skaičiuojamos 5 proc. procesinės palūkanos nuo likusios bendrovei skolos sumos. Pardavus hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą iš antrųjų varžytynių (jose pradinė turto pardavimo kaina sudaro 60 proc. turto rinkos vertės) Jums liktų apie 108.000 Lt skola, o taip būtų papildomai toliau skaičiuojamos 5 proc. procesinės palūkanos nuo likusios bendrovei skolos sumos.

Pardavus hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą pasirinktam pirkėjui, Jūsų įsiskolinimas bendrovei liktų 40.000 Lt. Pažymime, kad šiuo atveju 5 proc. procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo nebūtų skaičiuojamos.Spausdinti 

Kurį laiką neturėjau galimybių mokėti kredito grąžinimo įmokų bankui, bankas kreditavimo sutartį nutraukė, informavo, kad visus dokumentus perdavė Jūsų bendrovei. Šiuo metu galėčiau toliau tęsti mokėjimus bankui, ką man daryti?

Kuo skubiau kreipkitės su prašymu dėl kreditavimo sutarties atnaujinimo į banką, išdėstykite aplinkybes. Taip pat kreipkitės su prašymu į bendrovę, kuri esant galimybėms, bandys padėti Jums atnaujinti nutrauktą kreditavimo sutartį.Spausdinti 

Mano butas įkeistas jūsų įmonei, be to, yra skolų, todėl jis areštuotas. Ar yra galimybė jį parduoti pačiam, ne per varžytines, jei rasčiau pirkėją?

Taip, tokia galimybė yra. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad antstoliui areštavus butą dėl Jūsų skolų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, hipoteka įkeisto nekilnojamojo turto pardavimas pasirinktam pirkėjui tvirtinant pirkimo-pardavimo sandorį pas notarą yra galimas tik Jums prieš tai pilnai įvykdžius finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, t. y. padengus skolas tiems kreditoriams, kurių reikalavimų patenkinimui turtas buvo areštuotas. Tačiau, pažymime, kad Jūs iki varžytinių pradžios turite teisę parduoti turtą pasirinktam pirkėjui, net jeigu antstolis jau vykdo išieškojimą iš jūsų turto. Toks turto pardavimas iki varžytinių pradžios per antstolį yra galimas, jeigu pirkėjas sumoka ne mažesnę kainą nei turto arešto akte nurodyta NT rinkos vertė arba mažesnę kainą, tačiau jos užtenka visiškai padengti skolą bendrovei ir vykdymo išlaidoms. Be to, toks pardavimas išlaisvina turtą nuo visų turto areštų. Svarbu ir tai, kad tokiu būdu turtas bus parduotas už didesnę kainą nei būtų parduotas varžytinėse (pirmosiose varžytinėse pradinė pardavimo kaina sudaro 80 proc. NT rinkos vertės, antrosiose  - 60 proc.)

Jeigu jūsų butas yra areštuotas tik bendrovės reikalavimų patenkinimui dėl mūsų išmokėtos draudimo išmokos, jūs turėtumėte kreiptis į bendrovę su prašymu dėl leidimo parduoti turtą pasirinktam pirkėjui, nurodydami konkretų pirkėją, turto pardavimo kainą, pateikdami NT rinkos vertės nustatymo ataskaitą. Jei Jūsų prašymui bus pritarta, bendrovė savo ruožtu inicijuos turto arešto panaikinimą.

Jeigu jūsų butas areštuotas teismui ieškovo prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje, siekiant užtikrinti tinkamą teismo sprendimo įvykdymą, jūs taip pat galite pamėginti panaikinti šį areštą butui, kreipdamiesi į atitinkamą nutartį priėmusį teismą ar butą areštavusį antstolį.Spausdinti 

Mus apliejo. Butas pirktas iš banko paėmus kreditą, apdraustas Jūsų bendrovėje. Ką daryti?

Jūs turite kreiptis į turto draudimo bendrovę, kurioje apdraustas hipoteka įkeistas turtas dėl nuostolių atlyginimo. Naudos gavėju pagal tokią turto draudimo sutartį bus nurodytas bankas arba bendrovė, todėl tik gavus atitinkamai banko ar bendrovės sutikimą, jūs galėsite gauti draudimo išmoką.Spausdinti 

Norime paklausti. Jei mes draudimo išmokos mokėjimo bankui laikotarpiu bendrovei mokėsime kažkokias pinigų sumas mažindami įsiskolinimą, ar galime būti tikri, kad po draudimo išmokos išmokėjimo mes neprarasime savo būsto, t. y. neparduosite jo iš varžytynių?

Viskas priklauso tik nuo Jūsų bei Jūsų galimybių mažinti įsiskolinimą. Ženklus įsiskolinimo mažinimas, bendradarbiavimas ieškant optimalių problemos sprendimo būdų, terminas, per kurį galėtumėte padengti visą įsiskolinimą – labai svarbios aplinkybės, galinčios įtakoti ir dažnai įtakojančios tolimesnius bendrovės veiksmus skolininko atžvilgiu po visiško draudimo išmokos išmokėjimo bankui, svarstant tolimesnio atsiskaitymo su bendrove galimybes bei būdus. Teisę reikalauti grąžinti visą išmokėtą draudimo išmokos sumą bei papildomai patirtas išlaidas ar pradėti vykdyti priverstinio skolos išieškojimo procedūrą, įskaitant įkeisto nekilnojamojo turto pardavimą iš varžytynių, bendrovė turi. Be to, svarbu tai, kad draudimo išmokos mokėjimo laikotarpiu Jūsų sumokėtos pinigų sumos bus naudojamos Jūsų skolai bendrovei dengti, neskaičiuojant palūkanų ar kitų netesybų.Spausdinti 

Su vyru esame paėmę paskolą būstui įsigyti, pagal kreditavimo sutartį atsakome solidariai. Vyksta skyrybų procesas, vyras už nieką mokėti nenori, butą palieka man. Kaip bus su prievole grąžinti kreditą?

Atsižvelgiant į teismų praktiką skyrybų bylose ir į tai, kad pagal kreditavimo sutartį atsakote solidariai, nagrinėdami civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo, teismai šalių solidariosios prievolės nedalina be kreditoriaus (banko, bendrovės) sutikimo. Jūs galite kreiptis į banką ir bendrovę su prašymu dėl solidariosios prievolės padalinimo ar modifikavimo. Kiekvienu konkrečiu atveju bendrovė priims sprendimą.