Asmens duomenų apsauga > Aktualu > Galimi sprendimai draudėjui, įvykus draudžiamajam įvykiui