Asmens duomenų apsauga > Aktualu > Klausiate-atsakome > Būsto kreditai
 
Būsto kreditai Klausiate - atsakome


Spausdinti 

Aš noriu imti kreditą namo statybai. Ką tokiu atveju turiu įkeisti?

Jei Jūs nutarėte imti kreditą namo statybai, bankas sutiks Jums išduoti kreditą tik su sąlyga, kad Jūs turėsite pakankamo dydžio užstatą. Kol Jūsų perkamas namas dar nėra pastatytas, galite įkeisti žemės sklypą arba kitą nekilnojamąjį savo ar kitų asmenų turtą.


Spausdinti 

Ar galima už kredito lėšas pirkti nebaigtą statyti gyvenamąjį namą?

Dauguma bankų teikia kreditus nebaigtiems statyti namams pirkti. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, jog kai kurie bankai tokiu atveju išduoda ne didesnę kaip 50 proc. nuo namo vertės dydžio kreditą. Draudžiant būsto kreditą, kredito suma gali sudaryti iki 100 proc. namo vertės. Tuo atveju, kai Jūs gaunate valstybės remiamą būsto kreditą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą ir sudarote su UAB „Būsto paskolų draudimas“ būsto kredito draudimo sutartis, Jūs privalote turėti 5 proc. pradinį įnašą. Reikalavimas turėti 5 proc. pradinį įnašą taikomas būsto kreditams, apdraustiems pagal UAB „Būsto paskolų draudimas“ būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 002 ir pagal UAB „Būsto paskolų draudimas“ būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003.


Spausdinti 

Ar galiu gauti kreditą būstui pirkti, jei aš esu individualios įmonės savininkas? Kaip bus vertinamos mano gaunamos pajamos?

Taip, Jūs galite gauti kreditą būstui įsigyti. Jūsų pajamos bus vertinamos pagal Jūsų pateiktas pajamų deklaracijas. Patarimas: bankas priims palankesnį sprendimą, jei Jūsų individualios įmonės pajamų deklaracijoje praėjusiais ataskaitiniais metais bus deklaruota pakankama kreditui gauti pajamų suma.


Spausdinti 

Ar man vėluojant grąžinti paimtą būsto kreditą bankas iš karto kreipsis į antstolius?

Paprastai, jei kredito grąžinimo problema yra laikina, bankas gali pasiūlyti Jums nukelti kredito grąžinimą vėlesniam laikotarpiui. Jei Jūs manote, kad kredito negalėsite grąžinti, geriausia išeitis būtų, prieš tai gavus banko sutikimą, butą parduoti rinkos kaina. Tokiu būdu Jūs susigrąžinsite dalį bankui sumokėtų pinigų (sumokėtų palūkanų, žinoma, neatgausite).


Spausdinti 

Kaip bankas nustato, ar gaunamų pajamų užtenka gauti kreditą būstui pirkti?

Reikalavimai pajamoms kiekviename banke yra skirtingi, tačiau dažniausiai pajamos vertinamos skaičiuojant kredito grąžinimo išlaidų ir grynųjų pajamų santykį, bei atsižvelgiant į tai, kiek grynųjų pajamų, atskaičius kredito grąžinimo išlaidas, lieka kiekvienam šeimos nariui. Paprastai santykis tarp kasmėnesinės kredito grąžinimo įmokos bankui ir gaunamų šeimos grynųjų pajamų negali būti didesnis nei 0,4-0,5. Be to, kiekvienam šeimos nariui, sumokėjus kredito grąžinimo įmoką, turi likti ne mažiau kaip banko bei mūsų bendrovės nustatyto dydžio grynųjų pajamų suma, kuri skiriasi priklausomai nuo to, kokioje Lietuvos vietoje perkate būstą. Jei turite kitų finansinių įsipareigojimų (pagal lizingo, vartojamųjų paskolų ar panašias sutartis), į jų vykdymo išlaidas taip pat bus atsižvelgta.


Spausdinti 

Kas yra LIBOR?

LIBOR - tai Londono tarpbankinių paskolų pasiūlomoji palūkanų norma. Ji yra sudedamoji, kintama kredito palūkanų normos dalis. LIBOR kredito gavėjui yra svarbi tuo, jog paprastai palūkanų normos kitimas kredito laikotarpiu tiesiogiai priklauso nuo LIBOR svyravimų.


Spausdinti 

Kiek laiko aš turiu būti dirbęs paskutinėje darbovietėje, kad gaučiau kreditą būstui pirkti?

Paprastai bankai reikalauja, kad paskutinėje darbovietėje kredito gavėjas būtų dirbęs mažiausiai 3 mėnesius.


Spausdinti 

Kiek laiko užtrunka kredito suteikimo procedūra?

Laikas, per kurį suteikiama kreditas būstui pirkti, priklauso ir nuo Jūsų - t.y., kaip greitai Jus galėsite pristatyti bankui reikalingus dokumentus, įkeisti turtą ir pan. Paprastai kredito suteikimo procedūra banke užtrunka apie vieną mėnesį.


Spausdinti 

Kokiame banke geriausia imti būsto kreditą?

Kiekvieno banko kreditų teikimo sąlygos turi savo trūkumų ir privalumų. Todėl vienareikšmiškai patarti, kokiame banke būsto kreditų sąlygos yra geresnės, negalime. Viskas priklauso nuo konkrečios situacijos.


Spausdinti 

Kokio maksimalaus dydžio kreditą gali išduoti bankas?

Kredituojantys būstą bankai paprastai nustato minimalaus kredito dydį. Maksimalus dydis paprastai nėra nustatytas.


Spausdinti 

Kokioje draudimo bendrovėje reikia drausti gyvybę ir nekilnojamąjį turtą?

Paprastai draudimo bendroves, kuriose galite apsidrausti gyvybę ir perkamą nekilnojamąjį turtą, nurodo būsto kreditą išduodantis bankas.


Spausdinti 

Kokius papildomus mokesčius reikia sumokėti imant būsto kreditą?

- Imant būsto kreditą, Jums teks susidurti su tokiomis papildomomis išlaidomis: pirkimo - pardavimo sutarties įforminimo notarinis mokestis - nuo 0,3 iki 1 proc. nuo sutartyje nurodytos būsto kainos dydžio mokestis.
- įsigyjamo būsto nuosavybės teisių įregistravimas VĮ Registrų centras - priklausomai nuo atlikimo terminų - apie 100 litų.
- pažyma įsigyjamo būsto įkeitimui iš VĮ Registrų centras - priklausomai nuo atlikimo terminų nuo 30 iki 60 litų.
- nekilnojamojo turto draudimas. Nepriklausomai nuo būsto kredito sumos Jūs turėsite apdrausti turtą. Draudimo įmokos dydis priklauso nuo draudžiamo turto - namas ar butas, jo vertės, kitų sąlygų. Draudimo įmokos dydis svyruoja nuo 0,15 iki 0,8 proc. nuo draudimo sumos per metus.
- Hipotekos lakšto notarinis patvirtinimas ir jo įregistravimas hipotekos registre. Mokesčio notarui dydis, priklausomai nuo įkeičiamo turto vertės, yra nuo 50 iki 300 litų. Hipotekos įregistravimas kainuoja 50 - 100 litų.
- kredito administravimo mokestis. Šio mokesčio dydis priklauso nuo kreditą suteikiančio banko. Kai kurie bankai ima fiksuoto dydžio, pvz., 100 litų, 150 litų, kredito administravimo mokestį, kiti šio mokesčio dydį nustato procentine išraiška, pvz., 0,5 proc. nuo kredito sumos. Šis mokestis paprastai būna vienkartinis.
- Būsto kredito draudimo įmoka. Draudimo įmoka yra vienkartinė, jos dydis priklauso nuo pradinio įnašo dydžio ir kredito paskirties. Jei turite teisę į valstybės paramą, Jums reikės sumokėti tik pusę draudimo įmokos.


Spausdinti 

Nekilnojamojo turto vertintojas nustatė kitokią mano perkamo būsto vertę nei aš realiai už jį moku. Kuria verte vadovausis bankas, išduodamas kreditą?

Bankas vadovaujasi tuo dydžiu - kaina arba verte - kuris iš jų yra mažesnis. Pažymėtina, kad jeigu perkamo būsto kaina yra didesnė už nustatytą jo vertę, be pradinio įnašo, Jūs pardavėjui dar turėsite sumokėti ir skirtumą tarp būsto kainos ir vertės.


Spausdinti 

Nuo ko man reikia pradėti, norint pirkti butą už kredito lėšas?

Pirmiausia Jums reikia pateikti bankui pažymas iš savo bei sutuoktinio (-ės) darbovietės apie Jūsų šeimos pajamas. Bankas, vadovaudamasis Jūsų pateiktais dokumentais, pasakys, ar pajamos yra pakankamos norimo dydžio kreditui gauti. Jei Jūsų pajamų pakanka, Jūs galėsite ieškotis būsto, kurį norėsite pirkti už kredito lėšas.


Spausdinti 

Yra siūlomi du kredito grąžinimo metodai: linijinis ir anuitetų. Ką šie metodai reiškia?

Pirmiausia paaiškinsime, iš kokių dalių susideda kredito grąžinimas. Kasmėnesinę kredito grąžinimo įmoką sudaro palūkanos bei grąžinama kredito dalis.
Linijinis kredito grąžinimo metodas reiškia, jog kiekviena Jūsų įmoka susideda iš fiksuotos (pastovios) kredito dalies bei priskaičiuotų palūkanų. Šio metodo pagrindinis bruožas yra tai, jog palūkanos yra skaičiuojamos nuo faktiško kredito likučio. Todėl kas mėnesį Jūs į banką mokėsite vis mažesnę pinigų sumą, nes atitinkamai mažės grąžinamos kredito suma.
Mokant anuitetų metodu (jis dar vadinamas pastoviųjų anuitetų metodu), kasmėnesinė įmoka yra pastovi, vienodo dydžio. Tai reiškia, jog keičiasi tik Jūsų mokamos įmokos sudėtis: iš pradžių didesnę įmokos dalį sudaro palūkanos, vėliau - atvirkščiai, t.y. didesnę įmokos dalį sudaro grąžinama kredito dalis, bet įmoka per visą kredito grąžinimo laikotarpį yra vienodo dydžio.