Į pradžią > Banko darbuotojams > Sutarčių administravimas
 
Sutarčių administravimas Spausdinti El. paštas

Naujos draudimo sutarties sudarymas

 

Draudimo sutarties suteikimo tvarka:

 1. Klientas kreipiasi į banką;
 2. Banko sprendimas teikti kreditą;
 3. Klientas pildo prašymą sudaryti draudimo sutartį;
 4. Bankas pateikia kliento prašymą ir kitus dokumentus pagal reikalavimus;
 5. Bendrovė atlieka draudiminę analizę (sutinka arba atsisako drausti kreditą);
 6. Jeigu sutinka, išduoda išankstinį sutikimą (galioja 90 d.), kurį išsiunčia el. paštu banko darbuotojui (išankstinis sutikimas siunčiamas reikalavimų nustatyta tvarka);
 7. Bankas pasirašo kreditavimo sutartį ir pateikia ją bendrovei (jeigu įvykdo išankstiniame sutikime nurodytas papildomas sąlygas);
 8. Bendrovė išduoda draudimo liudijimą ir siunčia jį pasirašyti į banką;
 9. Klientas sumoka draudimo įmoka;
 10. Išmokamas kreditas.

Kada reikalingas išankstinis sutikimas:

 1.  Draudėjas ar būsto kreditas neatitinka bendrovės nustatytų reikalavimų;
 2. Kredito gavėjais (draudėjais) yra daugiau nei viena šeima; 
 3. Kreditas yra didesnis nei:
  –86 886,01 Eur (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestai ir jų r.);
  –57 924 Eur (kiti Lietuvos miestai ir jų r.);
 4. Kreditas ar jo dalis yra skirta žemės sklypui įsigyti ir būstui statyti;
 5. Draudėjo šeimos pajamos gaunamos iš įmonės, įregistruotos ir vykdančios savo veiklą užsienio valstybėje;
 6. Draudėjo šeimos pajamos yra gaunamos iš:
  • turto nuomos; 
  • individualios įmonės veiklos; 
  • veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
  • investicijų;
  • kitais nurodytais atvejais pateikiami.
Dokumentai pateikiami, išankstiniam sutikimui gauti:
 1. Būsto kredito gavėjo anketa (arba galima banko pristatymas);
 2. Draudėjo prašymas draudimo sutarčiai sudaryti;
 3. Dokumentai apie pareiškėjo ir jo sutuoktinio (ir/ar bendraskolio) gaunamas pajamas;
 4. Įkeičiamo turto vertės nustatymo pažyma;
 5. Jei kreditas skirtas statyti/ rekonstruoti – leidimas statyti/ rekonstruoti, sąmata ir žemės sklypo nuosavybės/nuomos dokumentai.
Dokumentai, pateikiami draudimo liudijimui išduoti:
 1. Kai buvo išduotas išankstinis sutikimas:
  • pasirašyta kreditavimo sutartis;
  • išankstinio sutikimo papildomoje sąlygoje nurodyti dokumentai;
 2. Kai išankstinis sutikimas nereikalingas:
  • būsto kredito gavėjo anketa;
  • prašymas draudimo sutarčiai sudaryti;
  • pasirašyta kreditavimo sutartis;
  • turto rinkos vertės nustatymo ataskaita.
Draudimo sutarties sąlygų keitimas

Keičiant kredito sutarties sąlygas reikalingas bendrovės sutikimas:
 • Kredito ar draudimo sumos didinimas;
 • Kredito grąžinimo termino keitimas;
 • Kredito (gavėjo) draudėjo keitimas;
 • Banko keitimas;
 • Įkeisto nekilnojamojo turto keitimas;
 • Kredito grąžinimo atidėjimas;
 • Kitų prievolių užtikrinimo priemonių keitimas.

  pakeitus šias sąlygas yra keičiama ir  draudimo sutartis. 

Keičiant kredito sutarties sąlygas nereikalingas bendrovės sutikimas:
 • Būsto kredito grąžinimo grafiko keitimas dėl kredito dalies grąžinimo ar kredito grąžinimo metodo keitimo;
 • Būsto kredito valiutos keitimas;
 • Kitų bendrovės nereikalautų prievolių užtikrinimo priemonių keitimas;
 • Palūkanų normos keitimas.
  pakeitus šias sąlygas yra keičiama ir draudimo sutartis
Banko pateikiami dokumentai dėl sąlygų keitimo:
 • Banko raštas dėl sąlygų keitimo;
 • Anketa;
 • Draudėjo Prašymas sudaryti draudimo sutartį, jei suteikiamas papildomas kreditas, jį draudžiant;
 • Kiti dokumentai priklausomai nuo keičiamų sąlygų.
Draudimo sutarties pasibaigimas
 • Pasibaigus draudimo sutartyje nurodytam galiojimo terminui;
 • Draudėjui grąžinus kreditą bankui anksčiau draudimo sutarties galiojimo termino*;
 • Negrąžinto apdrausto kredito ir įkeisto nekilnojamojo turto vertės santykiui pasiekus 66 proc. anksčiau draudimo sutarties galiojimo termino draudimo sutartims, sudarytoms pagal draudimo taisykles Nr. 004*;
 • Išmokėjus draudimo išmoką draudiminio įvykio atveju.
  * bendrovė grąžina draudėjui jo sumokėtos draudimo įmokos dalį draudimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
  Pranešimą dėl įsipareigojimų įvykdymo ir kitus prašymus galite rasti skiltyje „Draudimo taisyklės ir prašymų formos“.