Į pradžią > Aktualu > Klausiate-atsakome > Valstybės parama
 
Valstybės parama Klausiate - atsakome


Spausdinti 

Valstybės parama įsigyjantiems būstą

2008 metų gegužės 7 dieną Lietuvos Respublikos finansų ministras patvirtino valstybės paramos limitą įsigyjantiems būstą asmenims (šeimoms).

2008 metų gegužės 7 dieną Lietuvos Respublikos finansų ministras patvirtino 180 milijonų litų valstybės paramą, teikiamą asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą. Valstybės remiamų būsto kreditų limitas paskirstytas 3 bankams:
AB SEB bankas – 75 milijonai litų.
AB DnB NORD bankas – 75 milijonai litų.
AB SAMPO bankas – 30 milijonų litų.

53 proc. visos teikiamos valstybės paramos gavo trijų didžiųjų šalies miestų savivaldybės (Vilnius, Kaunas ir Klaipėdos miestai ir jų rajonai).

2005 metų gegužės 13 dieną Lietuvos Respublikos finansų ministras pakeitė Draudimo įmokų, apmokamų iš Specialiajai valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų už piliečius, turinčius teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, dydžius (tarifus).

Dydžiai pateikti procentais nuo draudžiamo kredito sumos
Pradinis įnašas (procentais)Kreditų draudimo įmokų dydžiai (tarifai)
Nuo 5 (imtinai) iki 103,93
Nuo 10 (imtinai) iki 153,63
Nuo 15 (imtinai) iki 203,34
Nuo 20 (imtinai)3,05

Kreditų gavėjams turintiems teisę į valstybės paramą ir draudžiantiems būsto kreditą UAB „Būsto paskolų draudimas“ valstybė apmokės 50 proc. būsto kredito draudimo įmokos. Be minėtos paramos valstybė teiks subsidijas būsto kredito daliai padengti.

Plačiau apie valstybės paramą būstui įsigyti ir valstybės remiamus būsto kreditus skaitykite čia.

Spausdinti 

Valstybės parama modernizuojantiems daugiabutį namą

Daugiabučio namo gyventojams, norintiems modernizuoti būstą bei atitinkantiems Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, valstybės parama teikiama šiais būdais:
  1. Apmokant 15 proc., 30 proc. arba 50 proc. investicijų sumos, priklausomai nuo investicinių projektų sąlyginio energetinio efektyvumo rodiklių;
  2. Apmokant išlaidas mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims):
    • Pradinį įnašą, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. nuo investicijų sumos;
    • Kredito draudimo įmoką;
    • Kredito ir už jį mokamų palūkanų dalį.