Asmens duomenų apsauga > Aktualu > Klausiate-atsakome > Nekilnojamasis turtas
 
Nekilnojamasis turtas Klausiate - atsakome


Spausdinti 

Aš nusipirkau butą, o senieji savininkai neapmokėjo įsiskolinimų už komunalines paslaugas. Kas jas turi apmokėti?

Jeigu buto pirkimo - pardavimo sutartyje nesusitarėte kitaip, įsiskolinimą už komunalines paslaugas turi apmokėti buto pardavėjai. Geriausias sprendimas šioje situacijoje - paprašyti pardavėją sumokėti skolas. Jei pardavėjas nesutinka apmokėti įsiskolinimo, geriausia kreiptis į tas institucijas, kurioms būsto pardavėjas liko skolingas ir paprašyti atskirti Jūsų įsiskolinimą nuo ankstesniojo savininko įsiskolinimo. Nepamirškite, jog Jūs pirkote butą, o ne skolas.


Spausdinti 

Ar atsiskaitymas turi vykti prieš ar po pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo?

Jei už perkamą būstą pirkėjas atsiskaito grynais, atsiskaitoma dažniausiai prieš sutarties pasirašymą (jei šalys nesusitarė kitaip).
Jeigu būstas perkamas už banko kreditą, pirkėjas sumoka pardavėjui tam tikrą pinigų sumą - pradinį įnašą, o likusią sumą bankas per tam tikrą laiką (paprastai per vieną mėnesį) perveda į pardavėjo nurodytą sąskaitą.


Spausdinti 

Ar galima įsigyti įkeistą butą (namą)?

Taip, tai yra įmanoma. Būsto savininkas turi gauti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymą sandoriui bei kreditoriaus leidimą parduoti turtą. Jei norite, kad Jums nusipirkus būstą, jis būtų išlaisvintas nuo įkeitimo, pirkimo - pardavimo metu (Jūs arba būsto pardavėjas) sumokėkite kreditoriui įsiskolinimo sumą, tegul jis pasirašo, jog neturi pretenzijų į įkeistą turtą ir sutinka, kad įkeitimas būtų nuimtas. Jei kreditorius yra bankas, jis sutiks išlaisvinti nusipirktą būstą nuo įkeitimo, kai įsiskolinimo suma bus sumokėta į banko nurodytą sąskaitą.


Spausdinti 

Ar galima pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti mažesnę kainą, nei aš realiai moku (tam, kad mokėti mažesnę notarinę rinkliavą)?

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus sutartis tampa negaliojanti, jei sutartyje nurodyta suma neatitinka tikrosios sandorio vertės. Todėl sutartyje nurodyti mažesnę, nei realiai mokate, būsto kainą, nepatariame. Rodyti tikrąją sumą naudinga pardavėjui, nes perkant kitą būstą jis turės kaip deklaruoti savo pajamas. Nurodyti mažesnę kainą yra labai rizikinga turto pirkėjui, nes net akivaizdžios apgaulės atveju pirkėjas galės prisiteisti tik tą sumą, kuri nurodyta sutartyje.


Spausdinti 

Ar prieš perkant būstą reikia reikalauti, kad visi priregistruoti jame žmonės išsiregistruotų, būtų sumokėta už komunalinius patarnavimus?

Patariame to reikalauti. Jei pardavėjas sutinka išsiregistruoti iš parduodamo buto bei apmokėti už komunalinius patarnavimus pirkėjas yra maksimaliai apsaugotas.
Jeigu pardavėjas nesutinka iki būsto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo išsiregistruoti ir apmokėti už komunalinius patarnavimus, tokią pareigą jam galima numatyti sutartyje ir kol jis neįvykdys šios pareigos, nesumokėti tam tikros būsto kainos dalies.Spausdinti 

Ar verta naudotis nekilnojamojo turto agentūrų paslaugomis?

Viskas priklauso nuo Jūsų laiko bei noro tvarkyti nekilnojamojo turto klausimus pačiam. Nekilnojamojo turto agentūrų (NTA) paslaugos yra mokamos ir paprastai kainuoja 2-3 proc. nuo atliktos operacijos sumos. Tačiau dažnai NTA parduoda Jūsų turtą brangiau, o jei Jūs ieškote būsto - padeda nusipirkti jį pigiau nei rinkos kaina. Jei Jūs norėsite pirkti būstą, NTA pateiks Jums platų parduodamų objektų sąrašą, kokio Jūs tikrai nerasite spaudoje. Jei Jūs būstą parduodate, NTA pagalba tą galite padaryti greičiau, nes geros agentūros paprastai turi sąrašą potencialių klientų, kuriuos Jūsų parduodamas turtas gali dominti.
Norime pabrėžti, kad svarbiausia yra pasirinkti patikimą agentūrą, su kuria bendradarbiausite.


Spausdinti 

Jeigu būstas yra perkamas už kredito lėšas, per kiek dienų po pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo bankas perveda pinigus pardavėjui?

Viskas priklauso nuo būsto pirkėjo, t.y. kaip greitai jis įvykdys visus banko reikalavimus - įregistruos būstą savo vardu, įkeis jį, apdraus būstą. Dažniausiai pinigai pervedami maždaug po vieno mėnesio.


Spausdinti 

Kaip sužinoti ar perkamas būstas nėra įkeistas ar areštuotas?

Parduodant būstą jo pardavėjas turi pateikti VĮ Registrų centras išduotą pažymą sandoriui sudaryti, kurioje nurodomi duomenys apie turto įkeitimą ar areštą (jei jie yra). Informaciją apie nekilnojamojo turto įkeitimą arba areštą galima sužinoti Hipotekos įstaigoje.


Spausdinti 

Kas apmoka pirkimo - pardavimo sutarties tvirtinimo išlaidas?

Tai priklauso nuo susitarimo tarp pirkėjo ir pardavėjo. Dažniausiai (jei nėra susitarta kitaip) pirkėjas ir pardavėjas apmoka sutarties notarinio tvirtinimo išlaidas lygiomis dalimis.


Spausdinti 

Kiek kainuoja pirkimo-pardavimo sutarties notarinis patvirtinimas?

Jo dydis priklauso nuo turto kainos. Jei nekilnojamasis turtas kainuoja iki 30 000 litų, mokamas 1 proc. nuo sutartyje nurodytos kainos dydžio mokestis (bet ne mažiau kaip 50 Lt). Jei kaina viršija 30 000 litų, notarinio sutarties patvirtinimo mokestis skaičiuojamas taip:
  • nuo 30 001 Lt iki 100 000 Lt - 300 Lt plius 0,7 procento nuo sumos, viršijančios 30 000 Lt;
  • nuo 100 001 Lt iki 200 000 Lt - 790 Lt plius 0,5 procento nuo sumos, viršijančios 100 000 Lt;
  • daugiau kaip 200 000 Lt - 1290 Lt plius 0,3 procento nuo sumos, viršijančios 200 000 Lt.


Spausdinti 

Kiek laiko pardavėjas gali gyventi parduotame bute po pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo?

Tai priklauso nuo susitarimo tarp pirkėjo ir pardavėjo, tačiau dažniausiai šalys susitaria, jog pardavėjas atlaisvins parduotą butą ne vėliau kaip po mėnesio.


Spausdinti 

Kokia valiuta geriausia atsiskaityti būsto pirkimo - pardavimo metu, jei atsiskaitymas vyksta grynais?

Civilinis kodeksas nustato, jog piniginės prievolės išreiškiamos ir apmokamos Lietuvos Respublikos valiuta - litais. Todėl būsto kaina pirkimo - pardavimo sutartyje turi būti išreikšta litais, ir atsiskaityti pirkėjas su pardavėju privalo litais


Spausdinti 

Kokių dokumentų reikia norint parduoti butą?

Kad buto pirkimo - pardavimo sutartį patvirtintų notaras, pardavėjas jam turės pateikti tokius dokumentus:
  1. pirminius buto nuosavybės dokumentus. Tai dokumentai, kuriuose atsispindi, kokiu būdu buto pardavėjas įsigijo parduodamą butą (tai gali būti pirkimo-pardavimo, dovanojimo sutartys, testamentas, kiti dokumentai);
  2. buto inventorizacijos bylą;
  3. pažymą sandoriui (pardavimui). Šią pažymą išduoda VĮ Registrų centras, turto pardavėjui pateikus pirminius buto nuosavybės dokumentus ir inventorizacijos bylą;
  4. sutuoktinio/sutuoktinės sutikimą (jei parduodamas turtas buvo įgytas santuokoje) parduoti butą;
  5. jei turite nepilnamečių vaikų -teismo leidimą parduoti butą;
  6. dokumentus, patvirtinančius, kad nėra įsiskolinimų. Tai pažyma iš seniūnijos, kad nėra skolų už vandenį, dujas ir pan.
Šie dokumentai pirkimo - pardavimo sutarties sudarymui yra būtini.

Be jų, pirkėjas gali paprašyti, kad buto pardavėjas pateiktų namų knygą, kurioje bus pažymėta, kiek ir kokie asmenys yra registruoti parduodamame bute.

Jei yra parduodamas namas (ar nebaigtas statyti namas), notarui reikia pateikti žemės sklypo planą, bei pažymą jo pardavimui iš VĮ Registrų centras. Kai parduodamas nebaigtas statyti namas, papildomai reikia namo projekto bei leidimo namo statybai (rekonstrukcijai).


Spausdinti 

Koks yra saugiausias atsiskaitymo už būstą būdas?

Saugiausias atsiskaitymo būdas yra atsiskaitymas banko pervedimu. Atsiskaitant tokiu būdu, reikiami dokumentai paliekami pas notarą, kuris ruošia būsto pirkimo - pardavimo sutartį. Šis procesas paprastai užtrunka nuo 45 min. iki kelių valandų. Per tą laiką būsto pirkėjas ir pardavėjas gali nuvykti į banką, kur pirkėjas į anksčiau atidarytą pardavėjo sąskaitą perveda pinigus už perkamą būstą. Po to, jie grįžta pas notarą, kur pasirašo pirkimo - pardavimo sutartį.


Spausdinti 

Nekilnojamojo turto agentas, kuriam aš norėčiau patikėti parduoti mano butą, pasiūlė sudaryti tarpininkavimo sutartį. Ar šiuo atveju aš nerizikuoju?

Tarpininkavimo (pavedimo) sutarties sudarymas su NTA yra įprasta procedūra, jei Jūs norite patikėti NTA savo turto pardavimo (ar pirkimo) reikalus. Sudarant tokią sutartį atkreipkite dėmesį į sutarties galiojimo laiką ir numatomas sankcijas (baudas), jei Jūs atsisakysite NTA paslaugų.