Į pradžią > Aktualu > Klausiate-atsakome > Įmokų grąžinimas pagal mokėjimų draudimo susitarimą
 
Įmokų grąžinimas pagal mokėjimų draudimo susitarimą Klausiate - atsakome


Spausdinti 

1) Kas nutinka netinkamai vykdant pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtus įsipareigojimus?

Tuomet, kai draudėjas netinkamai vykdo pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtus įsipareigojimus, t.y. laiku nesumoka kas mėnesį privalomos pagal grąžinimo grafiką mokėti įmokos, bendrovė gali nutraukti Mokėjimų draudimo susitarimą ir su ieškiniu kreiptis į teismą dėl susidariusios skolos išieškojimo, t.y. pradėti priverstinį skolos išieškojimą. Draudėjas laiku ir tinkamai vykdydamas prisiimtus įsipareigojimus išvengs priverstinės skolos išieškojimo ir papildomų išlaidų, kurias sudaro: 1) bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis, kelionės išlaidos, kitos būtinosios ir pagrįstos išlaidos), 2) 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3) vykdymo išlaidos.



Spausdinti 

2) Ką daryti jeigu šiuo metu negaliu padengti pagal Mokėjimų draudimo susitarimo grąžinimo grafiką susidariusios skolos?

Kiekvienas draudėjas, susidūręs su finansiniais sunkumais ir negalintis toliau tinkamai ir laiku vykdyti pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, gali kreiptis į bendrovę, pateikdamas laisvos formos prašymą dėl susidariusios skolos sumokėjimo atidėjimo (prašymo pavyzdį rasite čia ).



Spausdinti 

3) Ką daryti jei šiuo metu esu bedarbis ir negaliu toliau mokėti pagal Mokėjimų draudimo susitarimo grąžinimo grafiką?

Jūs galite kreiptis į bendrovę su prašymu atidėti einamų įmokų pagal Mokėjimų draudimo susitarimo grąžinimo grafiką mokėjimą. Bendrovė, išanalizavusi konkrečią situaciją, priims sprendimą dėl kiekvieno konkretaus atvejo. Pateikdami prašymą turite pridėti bedarbio statusą ar šeimos pajamų sumažėjimą patvirtinančius dokumentus (prašymo pavyzdį rasite čia ).



Spausdinti 

4) Ką daryti jeigu bendrovė kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo, tačiau aš noriu ginčą išspręsti taikiai?

Jūs turite galimybę kreiptis į bendrovę dėl Taikos sutarties sudarymo. Taikos sutartis bus sudaryta tik jums pripažįstant visą skolą ir sutarus dėl Taikos sutarties sąlygų. Sudarius Taikos sutartį skolininkas išvengia dalies bylinėjimosi išlaidų, t.y. nereiks bendrovei grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio, atlyginti kelionės išlaidų ir išieškojimo išlaidų. Taikos sutartį galima sudaryti kol nėra priimtas teismo sprendimas.



Spausdinti 

7) Ar skiriantis galima įsipareigojimus pagal Mokėjimų draudimo susitarimą palikti vykdyti vienam iš sutuoktinių?

Jeigu Mokėjimų draudimo susitarimą sudarė abu sutuoktiniai, tai nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių prievolės pagal Mokėjimų draudimo susitarimą yra solidarios, t.y. jie abu ir po santuokos nutraukimo atsako už jų vykdymą. Draudėjai, apie ketinimą nutraukti santuoką, visais atvejais privalo pranešti kreditoriui, t.y. bendrovei. Tuo atveju, kai norite, kad įsipareigojimai pagal Mokėjimų draudimo susitarimą būtų padalinti ir liktų vienam iš sutuoktinių, privalote kreiptis į bendrovę su prašymu, kuri kiekvienu konkrečiu atveju įvertinusi situaciją priima sprendimą.

Spausdinti 

8) Kaip atklikti mokėjimą pagal Mokėjimų draudimo susitarimą, kai yra sudaryti du grąžinimo grafikai?

Tokiu atveju, mokant įmoką pagal vieną iš grąžinimo grafikų, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti sutarties, t.y. Mokėjimų draudimo susitarimo ar Skolinio įsipareigojimo, kurio pagrindu mokate įmoką pagal grąžinimo grafiką bendrovei numerį. Jei vienu pavedimu norite sumokėti bendrą sumą pagal 2 grąžinimo grafikus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti kokią sumą pagal kurį grafiką mokate. Pvz.: Pagal grafiką BPD 00000-1/0000 jums reikia mokėti 200 Lt ir pagal grafiką BPD 00000-2/0000 jums reikia mokėti 350 Lt. Jūs galite mokėti 550 Lt ir mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Įmoka pagal sutartį BPD 000000-1/0000 – 200 Lt, įmoka pagal sutartį BPD 00000-2/0000 – 350 Lt.“

Spausdinti 

9) Ar galima sudaryti tiesioginio debeto sutartį įmokoms pagal Mokėjimų draudimo susitarimo grąžinimo grafiką arba Skolinio įsipareigojimo grąžinimo grafiką mokėti?

Sudaryti tiesioginio debeto sutartį galima „Swedbank“, AB  ir AB SEB banke. Jums reikia nuvykti į artimiausią banko skyrių, pateikti Mokėjimų draudimo susitarimo ar Skolinio įsipareigojimo grąžinimo grafiką ir sudaryti tiesioginio debeto sutartį.



Spausdinti 

Ar galima išvengti priverstinio skolos išieškojimo po Mokėjimų draudimo susitarimo nutraukimo?

Jeigu Jūs gavote pranešimą apie Mokėjimų draudimo susitarimo nutraukimą ir jeigu norite, kad jis būtų atstatytas, privalote kreiptis į bendrovę dėl Mokėjimų draudimo susitarimo atstatymo. Mokėjimų draudimo susitarimo galiojimas bus atnaujintas tik tuo atveju, jeigu jūs padengsite Mokėjimų draudimo susitarimo nutraukimo dienai susidariusią skolą ar didžiąją jos dalį.