Kas yra būsto kredito draudimas?
Spausdinti 
Tai yra tam tikra garantija bankui, kad jo išduotas būsto kreditas bus grąžintas. Jei būsto kredito gavėjas kredito sutartyje nustatyta tvarka negrąžina būsto kredito ar jo dalies, mūsų draudimo bendrovė sumoka bankui draudimo išmoką. Tam tikra prasme tai yra kompensavimas banko nuostolių, atsiradusių dėl būsto kredito negrąžinimo.