Ar įmonė, gaunanti kreditą, gali jį apdrausti?
Spausdinti 
Ne. Būsto kredito draudėju gali būti tik fizinis asmuo.