Darbo užmokestis

 

Darbuotojų skaičius

2022-09-30

2021-12-31*

2022-12-31

Direktorius

1

3 255

3 544

 Skyriaus vadovas

2

3 819

3 796

 Vyriausiasis vadybininkas

2

2 464

2 516

Vadybininkas

-

2 181

-

Vadybininko asistentas

-

1 843

-

*UAB Būsto paskolų draudimas darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant algą, priemokas, priedus)

 

Nepriklausomų valdybos narių atlygį sudaro fiksuota mėnesinė dalis – 156 eurai (neatskaičius mokesčių) ir atlygis už kiekvieną valdybos posėdį, kuriame valdybos narys dalyvavo: 315 eurų (neatskaičius mokesčių) nepriklausomam valdybos nariui, jeigu jis yra valdybos pirmininkas arba 235 eurai (neatskaičius mokesčių) nepriklausomam valdybos nariui, jeigu jis nėra valdybos pirmininkas. Valdybos nariui, kuris yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas, atlygis nėra mokamas.

Padidėjimas dėl „mokesčių reformos‘, nes atlyginimas nuo 2019 m. turėjo būti perskaičiuotas jį didinant 1,289 karto

Darbo apmokėjimo tvarką UAB „Būsto paskolų draudimas“  reglamentuoja Darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka.

Bendrovės vadovo (direktoriaus) darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarime Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nustatyta tvarka. Pagal šio nutarimo nuostatas bendrovė laikoma priskirta IV kategorijai (taikomas koeficiento dydis 9,3–12,7). Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, o kintamoji dalis – procentine dalimi nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Su vertinamais UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2022 m. veiklos rodikliais, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis, galite susipažinti čia.