Valdymas ir organizacinė struktūra

Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Būsto paskolų draudimo bendrovės“. Valstybei nuosavybės teise priklauso 100 proc. bendrovės akcijų, akcijas patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja akcininkas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 , kuris įsigaliojo 2019 m. balandžio 17 d., 4 metų kadencijai buvo paskirta UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba“. Šis įsakymas taip pat reglamentuoja valdybos narių atlygio nustatymą.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-374 , kuris įsigaliojo 2019 m. gruodžio 6 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas narys.“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1K-295 , kuris įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 10 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirta nauja nepriklausoma valdybos narė.“

„Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-339 , kuris įsigaliojo 2020 m. spalio 21 d., iš bendrovės valdybos buvo atšaukta Finansų ministerijos deleguota valdybos narė ir vietoje jos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-340 , kuris įsigaliojo 2020 m. spalio 21 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirta nauja Finansų ministerijos deleguota valdybos narė.“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-18, kuris įsigaliojo 2021 m. sausio 22 d., iš bendrovės valdybos buvo atšaukta nepriklausoma valdybos narė (valdybos pirmininkė).

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-254 , kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 17 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys.

BENDROVĖS VALDYBA
(informacija aktuali nuo 2021 m. liepos 16 d.)

Valdybos pirmininkė:

Valdybos nariai:

 

Bendrovės administracija: