Paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba

(2023-09-04)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymu Nr. 1K-287
, kuris įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 3 d., ketverių metų kadencijai buvo paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba, kurią sudaro trys nepriklausomi valdybos nariai - Giedrė Gečiauskienė, Saulius Jokubaitis, Šarūnas Nedzinskas ir du LR Finansų ministerijos deleguoti nariai - Vilija Petronienė ir Lolita Šumskaitė.

UAB „Būsto paskolą draudimas“ valdybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu bendrovės valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.