KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DRAUDIMO SUTARČIŲ PERLEIDIMO

(2022-09-27) Nuo 2023-01-26 d. aktualią informaciją dėl neįpareigojančių pasiūlymų etapo galite rasti čia

VIEŠAS SKELBIMAS DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTIS PERLEIDIMO PROCESO PIRMOJO ETAPO

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), ketina perleisti galiojančių draudimo sutarčių paketą (toliau – Portfelis), kurį sudaro:
(a) Bendrovės teisės ir pareigos pagal ne daugiau kaip 9 000 vnt. galiojančių ilgalaikių būsto kredito draudimo sutarčių (paskutinė sutartis pasibaigs 2045 m.), kartu su pakeitimais ir papildymais;
(b) Bendrovės teisės ir pareigos pagal iki 20 vnt. galiojančių kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo sutarčių (paskutinė sutartis pasibaigs 2034 m.), kartu su pakeitimais ir papildymais.
(c) Esant poreikiui, kitos Bendrovės teisės ir pareigos pagal kredito draudimo sutartis.

Esant potencialaus pirkėjo pageidavimui, kartu su Portfeliu Bendrovė gali papildomai perleisti Bendrovės teises ir pareigas pagal bendradarbiavimo sutartis su bankais, Bendrovės kompiuterines programas, skirtas administruoti Portfelį, ir/ar vieną ar daugiau Bendrovės darbuotojų, turinčių reikiamą patirtį ir kompetenciją, susijusią su Portfelio administravimu (toliau šios papildomos teisės ir pareigos bei turtas – Kiti objektai). Potencialūs pirkėjai, dalyvaujantys planuojamame perleidimo procese, turės nurodyti Bendrovei, ką konkrečiai jie pageidaus įsigyti, t.y. tik Portfelį ar Portfelį kartu su Kitais objektais.

Trumpa informacija apie Bendrovės perleidžiamą Portfelį pateikiama čia.

Bendrovės perleidžiamo Portfelio vertė yra neigiama, todėl Bendrovė supranta, kad jai gali tekti sumokėti potencialiam pirkėjui už perleidžiamą Portfelį.

Pagal taikytinus teisės aktus, teises ir pareigas pagal galiojančias draudimo sutartis perimti gali tik draudimo veiklos licenciją turintys subjektai, gavę Lietuvos banko leidimą tokiam perėmimui. Teisės aktuose nesant nustatyto aiškaus draudimo planuojamame perleidimo procese dalyvauti ir pasiūlymus teikti subjektams, kurie neturi draudimo veiklos licencijos, bet kurie, esant poreikiui, galės patvirtinti, kad ketina pateikti Lietuvos bankui dokumentus, reikalingus gauti draudimo veiklos licencijai, Bendrovė kviečia pasiūlymus teikti ir šiuos subjektus. Bendrovė yra pateikusi Lietuvos bankui paklausimą dėl planuojamame perleidimo procese galinčių dalyvauti asmenų, todėl, gavus Lietuvos banko išaiškinimą, aukščiau nurodyta pozicija gali keistis.

Detalesnę informaciją apie perleidimo proceso neįpareigojančių pasiūlymų etapą galite rasti čia.

Nuo 2023-01-26 d. aktualią informaciją dėl neįpareigojančių pasiūlymų etapo galite rasti čia

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba telefonu +370 664 28491.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas sudaryti perleidimo sandorį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti perleidimo sandorį, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neatlygins jokių nuostolių, kuriuos perleidimo procese dalyvaujantys asmenys patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo perleidimo procese.