Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys
2021-07-21
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-254, kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 17 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.