Žana Kraučenkienė (nepriklausoma valdybos narė)

Žana Kraučenkienė, UAB “Būsto paskolų draudimas” nepriklausoma valdybos narė, AB “Klaipėdos nafta” audito komiteto narė ir UAB “EffectumLT” direktorė
Darbinė veikla:
 2000-2018 m. dirbo UAB draudimo kompanijoje “Lamantinas”, kur ėjo vyriausio aktuaro, o nuo 2009 m. ir rizikų vadovo pareigas. 2011-2018 m. buvo šios įmonės valdybos narė.

2000-2007 m. dirbo UAB draudimo kompanijoje “Baltic polis”, kur iki 2005 m. ėjo vyriausio aktuaro pareigas, o nuo 2005-2007 m. vadovavo žalos sureguliavimo skyriui.

2007-2009 m. vadovavo klientų aptarnavimo poskyriui AB DNB NORD banke.

2016-2019 m. ėjo Vidaus audito vadovo pareigas valstybės biudžetinėje švietimo įstaigoje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.

2016 m. įsteigė ir vadovauja, paslaugų, susijusių su organizacijų vidaus kontrolės, rizikų valdymo ir atitikties užtikrinimo funkcijų įgyvendinimu, įmonę UAB “Effectum LT”, kuri veiklą pradėjo vystyti 2018 m...

Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje - nuo 1996 m. Lietuvos aktuarų draugijos narė, 2017-2019m. valdybos narė, nuo 2014 m. Lietuvos Vidaus auditoriė asociacijos narė, nuo 2016 m. Rizikos Valdymo Profesionalų asociacijos narė ir buvo viena iš šios organizacijos steigimo iniciatoriė, nuo 2016-2019 m. valdybos narė, 2016-2018 m. valdybos pirmininkė, nuo 2017 m. Baltic institute of corporate governance narė. 2016-2020 m. Europos aktuarų asociacijos Rizikų Valdymo komiteto narė. Nuo 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamento Rizikų Valdymo komiteto narė.

Nuo 2018 m. gruodžio mėn. eina nepriklausomos audito komiteto narės pareigas AB “Klaipėdos nafta".

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. buvo paskirta nepriklausoma UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nare.

Išsilavinimas: 1998 m. Vilniaus universitete įgijo finansų ir draudimo matematikos bakalauro ir 2000 m. magistro laipsnius. Nuo 2014 m. Lietuvos atestuota auditorė, 2015 m. ISO 31000 rizikų valdymo profesionalo sertifikatas (dabar - neaktyvus statusas), 2017 m. Profesionalių valdybos narių mokymų sertifikatas, Baltic institute of corporate governance (BICG).