Sigitas Mitkus, LR finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorius

Darbinė veikla: Diplomatinėje Tarnyboje nuo 1995 m., dalyvavo derybose dėl Lietuvos narystės ES užimdamas įvairius postus LR URM ir LR Nuolatinėje atstovybėje ES (1995–2004 m. ), 2004–2007 m. dirbo LR Nuolatinės atstovybės ES patarėju, 2007–2010 m. – LR URM Europos Sąjungos departamento direktoriaus pavaduotoju ir l.e.p. direktoriumi, 2010–2014 m. - Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje ministru patarėju, misijos vadovo pavaduotoju, 2014 m. – LR URM Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktoriaus pavaduotoju. Nuo 2014 pabaigos dirba LR Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktoriumi, Lietuvos atstovu ES finansinių paslaugų komitete, 2015 -2018 m. ėjo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos pirmininko, 2017 -2018 m. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ stebėtojų tarybos nario pareigas, vadovavo Lietuvos delegacijai derybose dėl narystės EPBO Finansų rinkų, Draudimo ir Privačių pensijų komitetuose (2015–2017 m. ). Nuo 2016 užima valstybinės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos pirmininko, Darbo grupės dėl Finansinių technologijų pramonės plėtros Lietuvoje pirmininko pavaduotojo pareigas,

Apdovanojimai. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2004), stojimo į NATO atminimo ženklu.

Išsilavinimas: 1991 m. sidabro medaliu baigė Ukmergės A.Smetonos vid. m-lą, 1991–1997 m. studijavo VU Ekonomikos fakultete, įgijo magistro laipsnį, stažavosi Nacionalinėje administravimo mokykloje Paryžiuje, dalyvavo užsienio valstybių organizuotuose įvairiuose viešojo administravimo, derybų meno ir tarptautinių santykių mokymuose.