Asmens duomenų apsauga > Naujienos > Naujausi pranešimai
 
Aukciono organizatorius – UAB „Būsto paskolų draudimas“ parduoda turtą Spausdinti El. paštas
(2021-10-12)
 
Aukciono organizatorius – UAB „Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius

Parduodamas turtas – administracinės patalpos, adresu A. Jakšto g. 8/10, Vilniuje (toliau – Turtas)

Registravimo į aukcioną mokestis – netaikomas

Pradinė Turto pardavimo kaina – 327.000 EUR

Minimalus kainos didinimo intervalas – 1.000 EUR

Minimalus privalomas aukciono dalyvių skaičius – 1 (vienas)

Registravimo į aukcioną pradžios data/valanda – 2021-11-15 9.00.00 val., pabaigos data/valanda – 2021-11-17 23.59.59 val.

Aukciono pradžios data/valanda – 2021-11-25 9.00.00 val., pabaiga – 2021-11-26 14.00.00 val.

Dalyvio garantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas – 5.000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų,00 euro ct), mokamas iki 2021-11-12 imtinai

Bendrovės sąskaita, į kurią turi būti sumokamas dalyvio garantinis įnašas, ir atsiskaitoma už parduodamą Turtą – LT147044060001472791, AB SEB bankas
Informacija apie parduodamą Turtą: paskirtis – administracinės patalpos; unikalus Nr. 1094-0000-3010:0016, bendras plotas – 151,78 m2; baigtumas – 100 proc.; statybos metai – 1940; kita informacija: patalpos yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Patalpos atlaisvintos.

Turto apžiūros vieta – A. Jakšto g. 8/10, Vilnius

Turto apžiūros data, laikas, sąlygos – pagal išankstinį susitarimą darbo dienomis/valandomis nuo 2021-10-14 iki 2021-11-11 imtinai

Kontaktinis asmuo – Vadybos skyriaus vyriausiasis vadybininkas – teisininkas Tomas Sadula, tel. +370 655 99610, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Kita svarbi informacija:
Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neregistruotiems aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo aukciono pabaigos į jų nurodytas sąskaitas.

Aukciono laimėjimo atveju, laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į Turto pardavimo kainą.

Aukciono laimėtojas privalo pasirašyti su Bendrove Turto pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo aukciono laimėtojo paskelbimo dienos. Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas. Visas išlaidas, susijusias su Turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu, tvirtinimu ir nuosavybės teisės įregistravimu, notaro atlyginimą, kitas notarinių veiksmų atlikimo išlaidas bei išlaidas, susijusias su duomenų valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimu, apmoka aukciono laimėtojas (Turto pirkėjas). Notaro kontorą šalys renkasi bendru sutarimu. Turtas gali būti įsigyjamas su banko/kitos kredito įstaigos paskola.

Jeigu aukciono laimėtojas per aukščiau nurodytą 30 (trisdešimt) darbo dienų terminą atsisako sudaryti, neatvyksta sutartu laiku sudaryti arba nesudaro Turto pirkimo-pardavimo sutarties (išskyrus atvejį, kai Turto pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaroma dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo šalių, o priklauso nuo institucijų ir/ ar pareigūnų, kurie privalo išduoti pažymas ir/ ar kitus dokumentus, kurie yra privalomi įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įforminti ir notarine tvarka patvirtinti Turto pirkimo-pardavimo sutartį), laikoma, kad jis atsisako pirkti Turtą, netenka teisės dalyvauti to paties Turto pirkime, dalyvio garantinis įnašas aukciono laimėtojui negrąžinamas ir laikomas aukciono laimėtojo bauda, padengianti minimalius Bendrovės nuostolius, aukcionas laikomas neįvykusiu.

Už aukciono paskelbimą, vykdymą, atšaukimą, paskelbimą neįvykusiu atsako Bendrovė. Bendrovė turi teisę likus ne mažiau kaip 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios nenurodydama priežasčių atšaukti aukcioną ir/ar paskelbti aukcioną neįvykusiu. Bendrovė turi teisę atšaukti aukcioną ir/ar paskelbti aukcioną neįvykusiu ir/ar atsisakyti sudaryti su aukciono laimėtoju Turto pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu nustatomos aplinkybės, dėl kurių Turto pirkimo-pardavimo sutartis šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais negalės būti sudaryta arba, jei sutartis bus sudaryta, kyla rizika, jog sutartis bus pripažinta niekine, negaliojančia ir negalima vykdyti. Šiame punkte nurodyti Bendrovės sprendimai nebus laikomi aukciono dalyvių (laimėtojo) teisių pažeidimu. Tokiu atveju aukciono dalyviams į jų nurodytas sąskaitas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šiame punkte nurodyto Bendrovės sprendimo priėmimo dienos grąžinamas registravimo mokestis (jei taikoma) ir garantinis įnašas.

Parduodamo objekto nuotraukos
 
UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO ELEKTRONINIO AUKCIONO BŪDU TAISYK Spausdinti El. paštas
2021-10-11

UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO ELEKTRONINIO AUKCIONO BŪDU TAISYKLĖS
 
UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. liepos 29 d. atnaujino savo Privatumo politiką Spausdinti El. paštas
(2021-07-30)

Informuojame, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. liepos 29 d. atnaujino savo Privatumo politiką. Politikoje atnaujinti asmens duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų gavėjai. Šiuos pakeitimus nulėmė Bendrovės šiuo metu vykdomi procesai, susiję su reikalavimo teisių portfelio 2 perleidimu, vykdant priežiūros institucijos (Lietuvos banko) Bendrovei pateiktą įpareigojimą ir Bendrovei nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų pardavimu. Bendrovė užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Prašome visų draudėjų, klientų, skolininkų, kitų asmenų, kurie yra kaip nors susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pvz., Bendrovės draudėjų, klientų, skolininkų sutuoktinių, šeimos narių, bankų darbuotojų, buvusių Bendrovės darbuotojų ir kt.), ir kitų asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, atidžiai susipažinti su atnaujinta Bendrovės Privatumo politika, kurią galite rasti čia. (Jūsų patogumo dėlei paskutinius 2021 m. liepos 29 d. pakeistus Privatumo politikos punktus paryškinome juos pažymėdami geltona spalva.). Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .
 
Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys Spausdinti El. paštas
2021-07-21
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-254, kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 17 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.
 
UAB „Būsto paskolų draudimas“ ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą Spausdinti El. paštas
2021-06-18

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“), ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą (toliau –„Portfelis“), kurio reikalavimo teisių vertė sudaro apie 41,26 mln. eurų, ir kviečia teikti pasiūlymus dėl Portfelio įsigijimo kainos.
Portfelį sudaro:
1.    Bendrovės reikalavimo teisės į:
1.1.    fizinius asmenis (toliau – „Klientai“), perimtos iš Lietuvoje veikiančių bankų (toliau kiekvienas atskirai – „Bankas“) pagal tipinių formų reikalavimo teisių perleidimo sutartis (toliau – „RTPS“), kurių tinkamas įvykdymas yra užtikrintas notarine tvarka sudarytomis ir viešuose registruose įregistruotomis hipotekos ir (arba) įkeitimo sutartimis (toliau – „Registruotos užtikrinimo priemonės“) ir kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos;
1.2.    Klientus, perimtos iš Bankų pagal RTPS, kurių įvykdymui pateiktos 1.1 punkte nurodytos Registruotos užtikrinimo priemonės jau yra įvykdytos ir kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos; 
1.3.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios nėra pasibaigusios ar nutrauktos;
1.4.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios yra nutrauktos;
1.5.    Bankus, kylančias iš RTPS sudaromų tarp Bendrovės ir Banko pagal Būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003 (toliau – „RTPS1“).

2.    Bendrovės įsipareigojimai Bankams, kylantys iš Bendrovės ir Bankų sudarytų RTPS pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 002 ir 004 (toliau – „RTPS2“) dėl 1.1 punkte nurodytų reikalavimų.

Su Bendrovės Portfelį sudarančių reikalavimo teisių verte ir įsipareigojimų sudėtimi bei verte, galite susipažinti čia.

Bankų sudarytos sutartys su Klientais yra nutrauktos dėl to, kad Klientai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų.

Portfelio apimtis – apie 2940 vnt. bylų, iš kurių – 235 vnt. užtikrintos turto hipotekos/įkeitimo sandoriais (tiksli apimtis bus pateikta Portfelio pardavimo procese dalyvaujantiems potencialiems pirkėjams duomenų rinkmenoje). Didžioji dalis skolų yra pateiktos antstoliams vykdymui.

Portfelis parduodamas kaip vienas vienetas, siūlymai dėl Portfelio dalių įsigijimo pagal atskiras bylas arba siūlymai dėl Portfelio atskyrimo pagal kitus kriterijus nebus priimami.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Susidomėjusius potencialius pirkėjus prašome ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 25 darbo dienos pabaigos į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT677044060006970379, esančią AB SEB banke, sumokėti 30 000 EUR dydžio depozitą, skirtą užtikrinti tinkamą potencialių pirkėjų įsipareigojimų vykdymą bei atlyginti Bendrovei kylančius nuostolius, jei tokie kiltų dėl potencialaus pirkėjo veiksmų ar neveikimo ir Bendrovei el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą nusiųsti depozito apmokėjimą patvirtinantį mokėjimo nurodymą bei nurodyti kontaktinį asmenį, kuriam Bendrovė, gavusi depozitą, per 2 darbo dienas išsiųs konfidencialumo sutarties projektą.

Detalesnę informaciją apie Portfelio pardavimo procesą galite rasti čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, kreipkitės el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Ši informacija nėra ir neturi būti suprantama ar aiškinama kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas parduoti Portfelį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti Portfelio pardavimo procesą, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neapsiima atlyginti jokių nuostolių, kuriuos potencialūs pirkėjai patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo Portfelio pardavimo procese.


 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 1 - 15 iš 34