Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje - padaryti būstą prieinamą kiekvienam turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB "Būsto paskolų draudimas" įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais numatanti bendradarbiavimo modelius - kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė - už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį - jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB "Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB "Būsto paskolų draudimas" bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB "Swedbank";
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas "Snoras";
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

 

Mūsų naujienos

2020-11-27 Ieškome patyrusio, kompetentingo ir kūrybingo įmonės vadovo

2020-11-27
(Skelbimas negalioja).

UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įmonė (išsamesnė informacija apie bendrovės veiklą, strateginius tikslus ir akcininko laišką dėl valstybės lūkesčių galite rasti interneto svetainėje www.bpd.lt).

UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia konkursą direktoriaus pareigoms užimti.

 

Ieškome patyrusio, kompetentingo ir kūrybingo įmonės vadovo

Reikalavimai:

-       nepriekaištinga reputacija;

-       aukštasis universitetinis išsilavinimas;

-       ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis draudimo ar finansų įstaigų srityje,

įmonės vadovo, departamento vadovo ar joms prilygstančioje pozicijoje;

-       patirtis verslo dalies perleidimo srityje būtų privalumas;

-       įmonių finansinio planavimo, valdymo ir kontrolės išmanymas;

-       vadovavimo komandai patirtis, puikūs organizaciniai, derybiniai, personalo valdymo bei analitiniai įgūdžiai;

-       strateginis mąstymas, lyderystė, atvirumas;

-       gebėjimas motyvuoti ir kryptingai ugdyti komandą;

-       orientacija į rezultatus ir gebėjimas pasiekti užsibrėžtus tikslus;

-       komunikabilumas, gebėjimas aiškiai perteikti mintis ir pristatyti susistemintą

informaciją;

-       Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių draudimą, išmanymas;

-       geras lietuvių kalbos mokėjimas;

-       geros anglų kalbos žinios.

Siūlome:

-       Iššūkius ir galimybę realizuoti save vadovavimo srityje;

-       įdomų, atsakingą darbą draugiškame kolektyve;

-       darbo sutarties sąlygos: terminuota darbo sutartis (pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio reikalavimus), mėnesinis atlygis nuo 2856 eurų (neatskaičius mokesčių).

________________________________________________

Gyvenimo aprašymą (CV), motyvaciniu laišku ir dokumentus, įrodančius kvalifikaciją, siųskite UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į.k. 110076079) iki 2020 m. gruodžio 10 d. adresu Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, arba el. paštu bpd@bpd.lt.

 

Informuojame, kad kandidatai, siųsdami gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir/ar kitus skelbime nurodytus dokumentus, šiais veiksmais išreiškia sutikimą, kad bendrovė tvarkytų jų asmens duomenis atrankos į atitinkamas pareigas, kurioje siekia dalyvauti kandidatas, vykdymo tikslu bei turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis, įgyvendinti kitas taikytinuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjekto teises. Informuojame, kad susipažinti su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13, 14 straipsnyje nurodyta informacija apie kandidato asmens duomenų tvarkymu galite Privatumo politikoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.bpd.lt .

Išsamesnės informacijos apie konkursą galite teirautis telefonu (8 5) 262 28 78.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

 

2020-10-28 Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys

2020-10-27

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-340, kuris įsigaliojo 2020 m. spalio 21 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirta Audrutė Dziskienė (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos deleguota valdybos narė).

2020-09-29 Dėl administracinių patalpų, esančių A.Jakšto g. 8/10, Vilniuje, nuomos konkurso
2020-09-29
UAB „Būsto paskolų draudimas“, įmonės kodas 110076079, esanti Ulonų g. 5, LT-08240, Vilniuje skelbia administracinių patalpų, esančių A.Jakšto g. 8/10, Vilniuje, nuomos konkursą. Administracinių patalpų plotas – 151,78 m2, pradinis nuompinigių dydis – 12,28 EUR (dvylika eurų, 28 euro ct) už 1 m2 per mėnesį (delspinigių dydis už praleistų nuomos mokesčio sumokėjimo terminų – 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną), nuomos sutarties terminas 5 (penki) metai su galimybe vienašališkai nutraukti nuomos sutartą ankščiau termino, nuomos sutartis įsigaliotų tik gavus bendrovės valdybos sprendimą (pritarimą) dėl nuomos sandorio su konkurso laimėtoju sudarymo. Patalpos bus atlaisvintos 2020 m. spalio 2 d.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti administracinių patalpų nuomos konkurse, arba jų įgalioti atstovai iki 2020 m. spalio 9 d. privalo pateikti komisijos nariui užklijuotą voką, ant kurio būtų užrašytas administracinių patalpų nuomos konkurso pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke būtų pateikta: 1) paraiška, kurioje nurodoma fizinio asmens, norinčio dalyvauti administracinių patalpų nuomos konkurse (konkurso dalyvio) ir jo įgalioto atstovo (jei dalyvaujama per atstovą) vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (taikoma fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, adresas (buveinė), juridinio asmens steigimo dokumentų kopija patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą), įgalioto veikti juridinio asmens vardu fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinio asmens telefono numeris ir el. pašto adresas (taikoma juridiniams asmenims); 2) siūlomas konkretus nuomos mokesčio dydis per mėnesį; 3) nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 4) paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos administracines patalpas; 5) patvirtinimas ar dokumentai, kure patvirtina, kad konkurso dalyvio veikla atitinka veiklos, vykdomos administracinėse patalpose, pobūdį.
Paraiškos dalyvauti konkurse gali būti pateiktos iki 2020 m. spalio 9 d. UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresu Ulonų g. 5, LT-08240, Vilnius. Kontaktinis asmuo – komisijos pirmininkas Tomas Sadula, tel. (8 5) 262 2878 (trump. Nr. 139) mob. tel. +370 655 99610, el. paštas t.sadula@bpd.lt

Administracinių patalpų nuomos konkurso komisijos posėdis laimėtojui nustatyti įvyks 2020 m. spalio 12 d. 11.30 val., UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresu Ulonų g. 5, Vilniuje.

Statistika

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien35
mod_vvisit_counterViso217488