Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje – padaryti būstą prieinamą kiekvienam, turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais, numatanti bendradarbiavimo modelius, – kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė – už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį – jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB „Swedbank“;
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas „Snoras“;
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

Mūsų naujienos

2023-01-26 DEADLINE EXTENSION FOR INSURANCE CONTRACTS TRANSFER OFFERS SUBMITION

2023-01-26

On 27 September 2022, UAB “Būsto paskolų draudimas”, legal entity code 110076079, address Ulonų g. 5, Vilnius, Lithuania (the “Company”), published the announcement “Regarding the first phase of the transfer process of the rights and obligations under the insurance contracts”. Please be informed that the Company has decided to extend the deadline for submission of offers for the transfer of rights and obligations under the insurance contracts until 15 May 2023.

For more information on the renewed non-binding offer stage of the transfer process, please see here.

Please be reminded that a brief information on the Company’s portfolio of insurance contracts to be transferred is available at here.

Should you require any further information, please contact us by email gds@bpd.lt or by phone +370 664 28491.

The information in this notice is subject to change.

This notice is not and must not be understood or interpreted as an irrevocable commitment of the Company to enter into the transfer transaction. The Company reserves the right, at its sole discretion, to change, terminate or suspend the transfer transaction at any time without disclosing the reasons for such decision. The Company will not compensate any losses that the persons participating in the transfer process have suffered or will suffer as a result of such decisions of the Company or as a result of participating in the transfer process.

2023-01-26 DĖL TERMINO PATEIKTI PASIŪLYMUS TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTIS PERLEIDIMUI PRATĘSIMO
2023-01-26

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) 2022 m. rugsėjo 27 d. paskelbė viešą skelbimą „Dėl teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimo proceso pirmojo etapo“. Informuojame, kad Bendrovė priėmė sprendimą pratęsti terminą pateikti pasiūlymus dėl teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimo iki 2023 m. gegužės 15 d.

Detalesnę informaciją apie atnaujintą perleidimo proceso neįpareigojančių pasiūlymų etapą galite rasti čia.

Primename, jog trumpa informacija apie Bendrovės perleidžiamą draudimo sutarčių portfelį pateikiama čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu gds@bpd.lt arba telefonu +370 664 28491.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas sudaryti perleidimo sandorį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti perleidimo sandorį, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neatlygins jokių nuostolių, kuriuos perleidimo procese dalyvaujantys asmenys patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo perleidimo procese.

2022-09-27 CALL FOR INSURANCE CONTRACTS TRANSFER OFFERS SUBMITION

PUBLIC ADVERTISEMENT ON THE FIRST STAGE OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER INSURANCE CONTRACTS TRANSFER PROCESS

UAB “Būsto paskolų draudimas”, legal entity code 110076079, address Ulonų g. 5, Vilnius, Lithuania (the “Company”), intends to transfer its valid insurance contracts (the “Portfolio”), consisting of:
(a)    the rights and obligations of the Company under up to 9,000 units of valid long-term home credit insurance contracts the last contract expiring in 2045), as amended and supplemented;
(b)    the rights and obligations of the Company under up to 20 valid insurance contracts for the modernization of multi-apartment buildings (the last contract expires in 2034), as amended and supplemented;
(c)    if necessary, other rights and obligations of the Company under credit insurance contracts.

At the request of a potential buyer, together with the Portfolio, the Company may additionally transfer the rights and obligations of the Company under the cooperation agreements with banks, the Company’s computer programs for the administration of the Portfolio, and/or one or more employees of the Company with the necessary experience and competence related to the administration of the Portfolio (these additional rights and obligations as well as assets, the “Other Objects”). Potential buyers participating in the planned transfer process will have to indicate to the Company what specifically they would like to acquire, i.e. only the Portfolio or the Portfolio together with Other Objects.

Brief information on the Portfolio is available here.

The value of the Portfolio to be sold by the Company is negative. The Company understands that it may have to pay to a potential buyer for the transferred Portfolio.

According to the applicable legal acts, rights and obligations under insurance contracts if force can only be taken over by entities holding an insurance activity license who have received the permission of the Bank of Lithuania for such a takeover. In the absence of a clear prohibition established by legislation to participate in the planned transfer process and to submit proposals to entities that do not have an insurance activity license, but who, if necessary, will be able to confirm that they intend to submit to the Bank of Lithuania the documents necessary to obtain an insurance activity license, the Company invites these entities to submit proposals as well. The Company has made an enquiry to the Bank of Lithuania regarding the persons who may participate in the planned transfer process, therefore, the above position may change upon receipt of clarification from the Bank of Lithuania.

For more information on the non-binding offer stage of the transfer process, please see here.
 

From 01/26/2023 up-to-date information on the non-binding offer stage can be found here.

Should you require any further information, please contact us by email gds@bpd.lt or phone +370 664 28491.

The information in this notice is subject to change.

This notice is not and must not be understood or interpreted as an irrevocable commitment of the Company to enter into the transfer transaction. The Company reserves the right, at its sole discretion, to change, terminate or suspend the transfer transaction at any time without disclosing the reasons for such decision. The Company will not compensate any losses that the persons participating in the transfer process have suffered or will suffer as a result of such decisions of the Company or as a result of participating in the transfer process.
 


Statistika

Dabar naršo 3 svečiai(-ių)

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien48
mod_vvisit_counterViso273596