Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje - padaryti būstą prieinamą kiekvienam turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB "Būsto paskolų draudimas" įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais numatanti bendradarbiavimo modelius - kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė - už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį - jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB "Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB "Būsto paskolų draudimas" bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB "Swedbank";
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas "Snoras";
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

 

Mūsų naujienos

2019-10-07 Skolų portfelio pardavimas

UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) ketina parduoti 11,5 mln. eurų vertės reikalavimų teisių paketą (toliau – Skolų portfelis) ir kviečia pateikti pasiūlymus dėl Skolų portfelio įsigijimo kainos. Skolų portfelio apibūdinimas:

 • Skolininkai – fiziniai asmenys;
 • Skolos tipai:
  • neveiksnios būsto paskolos, pagal kurias hipoteka įkeistas turtas yra realizuotas (toliau - būsto paskolos);
  • nehipotekinės skolos pagal susitarimus, sudarytus siekiant išsaugoti būsto kreditavimo sutartį skolininkams susidūrus su finansiniais sunkumais (toliau – pagalbos modeliai);
 • Sutartys su skolininkais yra nutrauktos dėl to, kad skolininkai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų;
 • Skolų portfelio apimtis:
  • 348 vnt. būsto paskolos bylų;
  • 181 vnt. pagalbos modelių bylų, iš kurių 167 vnt. bylų taip pat turi būsto paskolą.
 • Didžioji dalis bylų yra pateiktos antstoliams vykdymui;
 • Skolų portfelis parduodamas kaip vienas vienetas, siūlymai dėl portfelio dalių įsigijimo pagal atskiras bylų Skolų portfelio dalis nepriimami.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Susidomėjusius potencialius pirkėjus prašome iki 2019 m. spalio 14 d. kreiptis el. pašto adresais r.stanaitiene@bpd.lt ir m.paskeviciene@bpd.lt nurodant savo el. pašto adresą (bei kontaktinį asmenį), kuriuo Bendrovė išsiųs informaciją apie Skolų portfelio pardavimą.

Detalesnę informaciją apie Skolų portfelio pardavimo proceso eigą galite rasti čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, tel. pasiteiravimui: Rita Stanaitienė (+370 616 17383) arba Miglė Paškevičienė (+370 616 17113).

 

Šis pranešimas nėra laikytinas vieša oferta ir bendrovė turi teisę vienašališkai spręsti dėl reikalavimo teisių portfelio perleidimo proceso eigos, sąlygų ir kriterijų bei bet kurioje proceso stadijoje nutraukti Skolų portfelio pardavimo procesą.

2019-09-16 UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia konkursą vidaus auditoriaus pareigoms užimti

NEGALIOJA

 

UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įmonė (išsamesnę informaciją apie bendrovės veiklą, strateginius tikslus ir akcininko laišką dėl valstybės lūkesčių galite rasti interneto svetainėje www.bpd.lt).

UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia konkursą vidaus auditoriaus pareigoms užimti ir ieško patyrusio vidaus auditoriaus.

 

Darbo pobūdis:

-        tikrinti ir vertinti bendrovės rizikos valdymo procedūrų kokybę;

-        tikrinti ir vertinti, ar bendrovėje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar bendrovės veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę būklę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

-        teikti bendrovės valdybai ir bendrovės direktoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl bendrovės veiklos, vidaus kontrolės būklės tobulinimo, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos.

 

Reikalavimai:

         aukštasis universitetinis ekonominis arba finansinis išsilavinimas;

        įgyta vidaus auditoriaus kvalifikacija, kurią patvirtina atestuoto vidaus auditoriaus pažymėjimas arba kitas dokumentas;

         vidaus auditoriaus darbo patirtis draudimo, bankininkystės ar finansų srityje;

         analitinis mąstymas ir prognozavimas;

         darbo kompiuteriu įgūdžiai;

         geras lietuvių kalbos mokėjimas;

         geros vienos iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) žinios;

         sugebėjimas savarankiškai dirbti;

         nepriekaištinga reputacija;

         mandagumas, aukšta vidinė kultūra.

 

Mes siūlome:

-        atsakingą ir iššūkių kupiną darbą;

-        darbo vieta: Vilnius;

-        darbo sutarties sąlygos:

-        neterminuota darbo sutartis;

-        ½ etato darbo krūvis;

-        siūlomas mėnesinis atlygis nuo 1031 iki 1353  eurų (neatskaičius mokesčių).

________________________________________________

Gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir dokumentus, įrodančius kvalifikaciją, siųskite UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į.k. 110076079) iki 2019 m. rugsėjo 29 d. adresu Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, arba el. paštu bpd@bpd.lt.

 

Informuojame, kad kandidatai, siųsdami gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir/ar kitus skelbime nurodytus dokumentus, šiais veiksmais išreiškia sutikimą, kad bendrovė tvarkytų jų asmens duomenis atrankos į atitinkamas pareigas, kurioje siekia dalyvauti kandidatas, vykdymo tikslu bei turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis, įgyvendinti kitas taikytinuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjekto teises. Informuojame, kad susipažinti su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13, 14 straipsnyje nurodyta informacija apie kandidato asmens duomenų tvarkymą galite Privatumo politikoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.bpd.lt .

Išsamesnės informacijos apie konkursą galite teirautis telefonu (8 5) 262 28 78.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

2019-07-08 Skolų portfelio pardavimas

2019-07-08

UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) ketina parduoti 7,963 mln. eurų vertės reikalavimų teisių paketą (toliau – Skolų portfelis) ir kviečia pateikti pasiūlymus dėl Skolų portfelio įsigijimo kainos. Skolų portfelio apibūdinimas:

 • Skolininkai – fiziniai asmenys;
 • Skolos tipas – neveiksnios būsto paskolos, pagal kurias hipoteka įkeistas turtas yra realizuotas;
 • Sutartys su skolininkais yra nutrauktos dėl to, kad skolininkai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų;
 • Skolų portfelio apimtis - 200 vnt. bylų;
 • Didžioji dalis bylų yra pateiktos antstoliams vykdymui;
 • Skolų portfelis parduodamas kaip vienas vienetas, siūlymai dėl portfelio dalių įsigijimo pagal atskiras bylų Skolų portfelio dalis nepriimami.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Susidomėjusius potencialius pirkėjus prašome iki 2019 m. liepos 15 d. kreiptis el. pašto adresu r.stanaitiene@bpd.lt, nurodant savo el. pašto adresą (bei kontaktinį asmenį), kuriuo Bendrovė išsiųs informaciją apie Skolų portfelio pardavimą.

Detalesnę informaciją apie Skolų portfelio pardavimo proceso eigą galite rasti čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, tel. pasiteiravimui: Rita Stanaitienė (+370 616 17383) arba Miglė Paškevičienė (+370 616 17113).

 

Šis pranešimas nėra laikytinas vieša oferta ir bendrovė turi teisę vienašališkai spręsti dėl reikalavimo teisių portfelio perleidimo proceso eigos, sąlygų ir kriterijų bei bet kurioje proceso stadijoje nutraukti Skolų portfelio pardavimo procesą.

 

Statistika

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien48
mod_vvisit_counterViso174953