Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje - padaryti būstą prieinamą kiekvienam turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB "Būsto paskolų draudimas" įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais numatanti bendradarbiavimo modelius - kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė - už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį - jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB "Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB "Būsto paskolų draudimas" bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB "Swedbank";
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas "Snoras";
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

 

Mūsų naujienos

2021-03-26 UAB „Būsto paskolų draudimas“ atnaujino savo Privatumo politiką

(2021-03-24)

Informuojame, kad UAB  „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. kovo 18 d.  atnaujino savo Privatumo politiką. Politikoje buvo atnaujinti asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir duomenų gavėjai, taip pat nurodyta, kad ji taikoma ir buvusiems bendrovės darbuotojams. Šiuos pakeitimus nulėmė Bendrovės šiuo metu vykdomi  procesai, susiję su visų teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis, įskaitant turimas reikalavimo teises, perleidimu vykdant priežiūros institucijos (Lietuvos banko) Bendrovei pateiktą įpareigojimą. Bendrovė užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Prašome visų draudėjų, klientų, skolininkų, kitų asmenų, kurie yra kaip nors susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pvz., Bendrovės draudėjų, klientų, skolininkų sutuoktinių, šeimos narių, bankų darbuotojų, buvusių Bendrovės darbuotojų ir kt.), ir kitų asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, atidžiai susipažinti su atnaujinta Bendrovės Privatumo politika, kurią galite rasti čia. (Jūsų patogumo dėlei pakeistus Privatumo politikos punktus paryškinome juos pažymėdami geltona spalva.). Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu bpd@bpd.lt arba dap@bpd.lt.

 

 

2021-03-17 ATNAUJINTAS UAB „BūSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

(2021-03-17)

Šių metų vasario 19 d. UAB „Būsto paskolų draudimas“  Valdyba atnaujinusi  bendrovės strateginį veiklos planą 2021-2023 m. dėmesį sutelkė į prioritetinių projektų užbaigimą.

Strateginės veiklos kryptys yra išlaikytos: šiais metais bus baigti draudimo sutarčių portfelio ir reikalavimo teisių portfelio perleidimai, pasiruošta kitais metais turėsiančiam prasidėti įmonės likvidavimo procesui.

Su atnaujintu strateginiu veiklos planu galima susipažinti čia:

Pastaba: atsižvelgiant į tai, kad bendrovės strateginiame veiklos plane 2021-2023 metams yra konfidencialios informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi, skelbiama patvirtinto strateginio veiklos plano santrauka (pateikiant tik viešai bendrovės skelbtinos informacijos turinį).

2021-02-11 PRATĘSIAME KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DRAUDIMO SUTARČIŲ PORTFELIO ĮSIGIJIMO TERMINĄ

(2021-02-11)

UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) ketina perleisti 12 344 aktyvių draudimo sutarčių paketą (toliau – Sutarčių portfelis) ir kviečia pateikti pasiūlymus dėl Sutarčių portfelio įsigijimo sąlygų.

Sutarčių portfelio apibūdinimas:

  • Sutarčių portfelį sudaro hipoteka užtikrintų būsto kreditų draudimo sutartys ir kreditų daugiabučių namams modernizuoti draudimo sutartys;
  • Perleidžiamo būsto kredito draudimo sutarčių paketo draudėjai – fiziniai asmenys;
  • Portfelį sudaro dvi dalys: iki 2020-12-31 aktyvios draudimo sutartys ir sutartys, pagal kurias galutiniai sprendimai dėl draudimo išmokų mokėjimo nebuvo priimti iki 2020-12-31.

Susidomėjusius potencialius perėmėjus prašome iki 2021 m. vasario 26 d. kreiptis el. pašto adresu project.forest@superia.lt, nurodant savo el. pašto adresą (ir kontaktinį asmenį), kuriuo Bendrovė išsiųs informaciją apie Sutarčių portfelio pardavimą. 

Šis pranešimas nėra laikytinas vieša oferta ir bendrovė turi teisę vienašališkai spręsti dėl portfelio perleidimo proceso eigos, sąlygų ir kriterijų bei bet kurioje proceso stadijoje nutraukti Sutarčių portfelio perleidimo procesą.

 

Statistika

Dabar naršo 1 svečias

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien98
mod_vvisit_counterViso224726